Iäkäs, harmaahiuksinen nainen keinuu silmät kiinni hymyillen.

Uutiset

Muistilistat arjen työtä helpottamaan

27.6.2022 Kuopion kotihoidon Kasarmin hoitorinki halusi kehittää perehdyttämisen kokonaisuutta ja asiakastyöhön liittyviä muistilistoja. Kehittämistyö toi apua arkeen. Sadan päivän kokeilu alkoi alkuvuodesta 2021 yhteisellä suunnittelupalaverilla. Koronarokotukset ja toimistotilan muutos jarruttivat kehittämistyön etenemistä, mutta kesällä 2021 päästiin vauhtiin ja saatiin lomakeluonnokset tehtyä. Syksyllä kehittämistyö eteni omalla painollaan ja tammikuussa 2022 oli loppuarvioinnin aika. Hoitoringin osallistuminen kehittämistyöhön […]

Listat auttavat muistamaan tärkeitä asioita

23.6.2022 Siilinjärven Mummon Kammarissa kehitettiin päivittäistä raportointia ja perehdytystä Kaaripolun kehitysidean pohjalta. Syksyllä 2021 Kaaripolun kehittämistyöstä vastaavat työntekijät kävivät esittelemässä Kaaripolun kehittämistyötä lyhytaikaishoitoa tarjoavan Mummon Kammarin henkilöstölle. Kehittämistyön tuloksena syntyneistä päivittäisraportoinnin listasta, perehdytykseen liittyvistä muistilistasta ja palautelomakkeesta innostuttiin siinä määrin, että yksikkö päätti ottaa ne kokeiluun. Kokeilun aikana päivittäisraportoinnin listaa kehitettiin soveltuvammaksi lyhytaikaishoidon yksikköön jättämällä […]

Uudet työlistat toivat tasapuolisuutta

22.6.2022 Rautalammin kotihoidon Kyläntiimi lähti tasapainottamaan työalueita ja niihin liittyviä tehtäviä. Lopputuloksena hoitajaparit sekoitettiin ja työlistat pistettiin uusiksi. Touko-kesäkuussa 2021 käynnistynyt sadan päivän kokeilu aloitettiin sopimalla iltapäivä, jolloin kokeilun ydin eli työvuorolistojen tarkastelu otettiin kunnolla esiin. Tiimin vetäjä oli alustavasti askarrellut työlistapohjien mukaisesti asiakkaat erillisille papereille sekä merkannut eri värein käyntien ajankohdat ja tarkoitukset.– Vähensimme […]

Parempaa perehdytystä perehdytysohjelman avulla

21.6.2022 Iisalmen kotihoidon tavoitteena oli perehdyttämisen ja tiimitoiminnan kehittäminen. Tuloksena syntyi sovellus, jonka myötä perehdytys toimii paremmin. Toukokuussa 2021 alkanut sadan päivän kokeilu alkoi kahden toisistaan poikkeavan teeman kanssa työskentelyllä.– Alun perin ajatus oli työhyvinvoinnin kehittäminen, mutta matkan varrella aihe kehittyi tiimitoiminnan kehittämiseen. Ajatuksena oli saada tiimin dynamiikka toimimaan niin, että jokainen tiimin jäsen huolehtisi […]

Elämän puu parantaa hoitotyön laatua

20.6.2022 Pielaveden asumispalvelujen tavoitteena oli kehittää työyhteisöstä toimiva ja hyvinvoiva. Yksikössä kehitystyötä tehtiin niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvoinnin eteen. Pielakodin ja Ilonakodin sadan päivän kehittämistyön perustana oli ajatus siitä, että asukas on toiminnan ykkönen ja työn merkitys näkyy työskentelyssä. Yksiköt pitivät tärkeänä sitä, että korona-aikana vähemmälle huomiolle jäänyttä asukkaiden vapaa-ajan toimintaa elvytetään. Lisäksi tehtiin palvelulupaukset […]

Kasvokkain–näyttely avattiin Savonialla

Meeri Koutaniemen ja Tehyn yhteinen Kasvokkain-näyttely avattiin Savonialla 13.4. Kuudestatoista valokuvasta ja niissä esiintyvien henkilöiden omista tarinoista koostuva näyttely on puheenvuoro ihmisen ja työn arvosta. Teoksessaan valokuvaaja ja dokumentaristi nostaa esiin yhteiskunnassamme olevan arvoristiriidan: hoitotyöntekijöitä arvostetaan puheissa, mutta arvostus ei näy palkkauksessa tai siinä, että alan todella suuret ja alati kärjistyvät haasteet otettaisiin tosissaan. – […]

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen aikataulumuutos

Vetovoimainen vanhustyö -hanke on hakenut jatkoaikaa kesäkuun 2022 lopusta joulukuun 2022 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2022 saakka, jotta hankesuunnitelman mukaiset kehittämiskokeilut ehditään suorittaa loppuun saakka.

Rohkeus esittää ideoita kehittää osaston toimintaa

17.12.2021 Iisalmelaisen Palvelukeskus Kirkonsalmen Päivänkaaren yksikön kehittämiskohteena oli miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Kokeilu toi jouhevuutta ja viestintä ja avoimuus tiimin sisällä paranivat. Maaliskuussa 2021 käynnistyneen sadan päivän kokeilun oli määrä kestää kesäkuun alkuun, mutta henkilöstövaihdosten vuoksi kokeiluaikaa jatkettiin elokuun loppupuolelle saakka. Loppuarviointi pidettiin marraskuun alussa. Kehittämistyön tavoitteena oli työilmapiirin parantaminen ja uusien toimintatapojen ottaminen käyttöön, […]

Tiimihenkeä etsimässä

16.12.2021 Tuusniemen kotipalvelu tavoitteli sadan päivän kokeilulla parempaa työhyvinvointia ja tiimihengen edistämistä kahden tiimin välillä. Me-henki löytyi yhteisten kokoontumisten kautta. Kokeilun aluksi hankittiin yhteiset tiimitilat Kunnantalolta, missä työvuorot voitaisiin aloittaa yhteisellä kokoontumisella yhteisissä tiloissa työjaosta sopien. Lisäksi päätettiin, että tiimikokoukset pidetään viikoittain, ja tiimitilan ilmoitustaululle kootaan käsiteltävät asiat ennen kokouksia. Tällöin kaikki tuovat heille tärkeitä […]

Vetovoimaa videosta

15.12.2021 Pielaveden kotihoito lähti sadan päivän kokeiluun kehittääkseen ja yhtenäistääkseen perehdytystään. Syntyi sähköinen perehdytysalusta ja video, jonka teko oli tyhy-toimintaa parhaimmillaan. Kehittämistyöskentely aloitettiin työyhteisön yhteisellä työpajalla marraskuussa 2020, jolloin käytiin yhdessä läpi henkilöstökyselyn tuloksia ja päätettiin kehittämiskohteista. Kehittämistyö oli kokeiluun osallistuneelta tiimiltä iso ponnistus käyttöön otettavan sähköisen alustan valinnan ja selvitystyön osalta. Lisätyötä tuottivat alustalle […]

Kaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

10.12.2021 Siilinjärven asumispalvelujen Kaaripolun palvelukodin kehitystarve kohdistui perehdyttämiseen ja raportointiin. Uusi perehdytyskaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Kehittämistyön suunnittelu alkoi syksyllä 2020 yhteisillä työpajoilla. Työpajoissa tarkasteltiin organisaatiokohtaisten yksiköitten vahvuuksia ja heikkouksia kartoittavien henkilöstökyselyjen tuloksia. Niiden pohjalta ideoitiin yhdessä Kaaripolun tiimin kanssa heille eniten arvoa tuova kehittämisen kohde vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden näkökulmista. Kehittämisen kohteeksi valikoituivat perehdyttäminen ja […]

Kirjoitettu kiitos toimi hyvän tiimihengen lähteenä

9.12.2021 Rautalammin asumispalveluyksikkö Aapelin tavoitteena oli hyvinvoiva työyhteisö, jossa toisen kunnioittaminen näkyisi ja tuntuisi. Tavoite saavutettiin. Keväällä alkanut sadan päivän kokeilu lähti liikkeelle ajatusmallin muutoksesta. Yksikössä ajettiin huonot asiat pois myönteisyyden voimalla ja asioita tarkasteltiin uudesta näkökulmasta. Koska Aapelissa työskennellään yksin, eikä työkaveria tule nähtyä muuten kuin vuoron vaihtuessa, käyttöön otettiin positiivisten ajatusten viestivihko. Vihkoon […]

Kaikki tieto löytyy samasta paikasta

8.12.2021 Iisalmelaisessa Palvelukeskus Kirkonsalmessa sijaitsevan Iltatähden yksikön haasteena oli viestin kulun epävarmuus. Sähköisen kanavan käyttöönotto perinteisen viestivihon rinnalle toi varmuutta tiedonkulkuun. Toukokuussa käynnistyneen sadan päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää tiedonkulkua ja kirjaamista. Ajatuksena oli, että kokeilun jälkeen kaikki tarpeellinen tieto siirtyisi ajantasaisena kaikille ja että kirjaaminen olisi asiakaslähtöistä ja toimintakykyä kuvaavaa.  Kokeilu alkoi tiimikokousten säännöllistämisellä. […]

Kokeilun kautta selkeyttä viestintään

13.12.2021 Kiuruveden kotihoidon haasteena oli viestintäkanavien sattumanvarainen käyttö. Nyt jokaiselle viestintäkanavalle on oma, selkeä tehtävänsä. Kiuruveden kotihoidon sadan päivän kokeilu käynnistyi keväällä 2021. Ensimmäisenä tehtävälistalla oli tutustua Kiuruveden kotihoidon viestintäkanaviin. Yksikön käytössä oli Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, Teams, potilastietojärjestelmä Pegasos ja sähköposti. Kokonaiskuva yksikön viestintäkanavien käyttötarkoituksesta oli hämärä. Huolella laaditun viestintäsuunnitelman myötä yksikössä päätettiin keskittyä enimmäkseen Teamsin käyttöön […]

Viesti kulkee sisään ja ulos

2.12.2021 Kiuruvedellä sijaitsevan Palvelukeskus Virranrannan Jokirannan yksikkö kärsi sisäisen viestinnän haasteista. Sadan päivän kokeilun myötä tieto saatiin kulkemaan ja asukasturvallisuuskin parani. Toukokuussa käynnistynyt kokeilu alkoi huolellisen suunnittelun jälkeen keskiviikkoisin pidettävillä asukaspalavereilla. Aluksi kokoukset olivat sairaanhoitajavetoisia, mutta myöhemmin myös lähihoitajat alkoivat ottaa vastuuta niiden vetämisestä silloin, kun sairaanhoitaja oli poissa. Palavereista tehtiin muistio, johon jokainen hoitaja […]

Uusista hoitotyönkeinoista apua arkeen

1.12.2021 Kiuruvedellä sijaitseva Virranrannan Huusholli kaipasi apua haasteellisten hoitotilanteiden hoitamiseen ja työergonomiaan. Kokeilun aikana käyttöön otetut uudet hoitotyönkeinot toivat apua arkeen. Huhtikuussa 2021 käynnistetty sadan päivän kokeilu alkoi ohjelehtien laatimisella yksikön yksilöllisiin hoitotilanteisiin. Tavoitteena oli tarjota turvallista hoitoa asukkaalle ja kehittää hoitajien työolosuhteita. Lisäksi haasteellisten tilanteiden vähentäminen ja seuranta sekä hoitotyönkeinojen hyödyntäminen haasteellisten tilanteiden kohtaamisessa […]

Viestinnän kehittämistyö toi näkyvyyttä

30.11.2021 Pohjois-Savon Muistin 100 päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää järjestön ulkoista viestintää. Lopputuloksena näkyvyys parantui ja yhteydenotot lisääntyivät. Kokeilu käynnistettiin maaliskuussa 2021. Yksikkö laati viestintäsuunnitelman, johon kirjattiin tarkasti kaikki se, mitä kehittämistyön kautta haluttiin saavuttaa. Listalla oli muun muassa toive yleisen tietoisuuden lisäämisestä muistista ja muistisairauksista sekä yhdistyksen viestinnän saavutettavuuden ja säännöllisyyden parantamisesta. Viestinnän kohderyhmiksi […]

Perehdytyssuunnitelma saa kiitosta niin uusilta kuin vanhoiltakin työntekijöiltä

29.11.2021 Juankosken kotihoito kaipasi päivitystä perehdytyssuunnitelmaansa. Apu löytyi sadan päivän kokeilun kautta. Juankosken kotihoidon sadan päivän kokeilun tavoitteena oli laatia uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, joka mahdollistaisi tasalaatuisen palvelun tuottamisen. Keväällä 2021 käynnistyneen kokeilun myötä yksikkö laati ensin kehittämissuunnitelman, jonka mukaan projekti saatiin käyntiin. Toukokuussa 2021 pidetyssä väliarvioinnissa todettiin 100 päivän kokeilun aloituksen onnistuneen hyvin: yksikköön oli […]

Kuntavaalien torikyselyn tulokset

12.7.2021 Vanhustyön haasteet tunnetaan hyvin ja niihin ollaan valmiita puuttumaan, käy ilmi Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toteuttamasta torikyselystä. Toukokuun lopussa Vetovoimainen vanhustyö -hanke jalkautui Kuopion torille haastattelemaan kuntavaaliehdokkaita ja ohikulkijoita suomalaisen vanhustyön tilasta. Kävi ilmi, että vanhustyö ja sen haasteet ovat hyvin tunnettuja ja työ ongelmien ratkaisemiseksi koetaan merkityksellisenä. Moni haastateltu totesi, että vanhustyö on arvokasta […]

Kuntavaaliehdokkailta vastauksia vanhustyön ongelmiin

8.6.2021 Kuntavaaliehdokkaat vastasivat Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kyselyyn. Riittämättömiin henkilöstö- ja pääomaresursseihin ehdotettiin helpotusta muun muassa vapaaehtoistyöstä. Kuntavaaliehdokkaille toukokuussa sähköpostitse lähetetty vanhustyön kysely tavoitti vain viisi ehdokasta. Ahkerimmin kyselyyn vastasivat keskustan ehdokkaat. Myös vihreät, SDP ja vasemmisto ottivat kantaa vanhustyötä koskeviin kysymyksiin. Kolme vastaajaa oli koulutuksen parista, kaksi muuta ilmoittivat työskentelevänsä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä teollisuuden […]

Alppilakoti, Perniö

Muiden kannustaminen menestykseen: Työyhteisöllä tulee olla yhteinen päämäärä ja tavoite sekä työntekijät ovat sitoutuneita sen toteutumiseen. Kannattaa olla avoin ja innokas kehittämään työtä sekä työyhteisön toimintaa. Kaikkien ammattiryhmien keskinäinen arvostus ja kunnioitus toisia kohtaan. Avoimeen, toimivaan työyhteisöön ja hyvään yhteishenkeen kannattaa panostaa, koska se välittyy laajasti koko yksikköön, asukkaisiin, omaisiin, yhteistyötahoihin, opiskelijoihin jne.

Kysely ja vaali-ilta kuntavaaliehdokkaille

12.5.2021 Vetovoimainen vanhustyö -hanke järjestää Vanhustyön kuntavaali-illan 20.5.2021 kello 17.30-18.15. Tilaisuus järjestetään verkossa Zoomin välityksellä ja sen tarkoituksena on selvittää kuntavaaliehdokkaiden ajatuksia vanhustyön nykytilasta. Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Vaali-ilta on katsottavissa tästä linkistä: https://savonia.zoom.us/j/96376400842 (Meeting ID: 963 7640 0842). Vaali-illan lisäksi kuntavaaliehdokkaat tulevat saamaan hankkeelta kyselyn maanantaina 17.5. Kyselyssä selvitetään vanhustyön kehittämistarpeiden lisäksi […]

Mäntänvuoren Terveyden Varahenkilöstön menestysresepti parhaaseen vanhustyöhön

7.5.2021 Olemme Mäntänvuoren Terveyden Varahenkilöstö. Toimimme Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueella Mäntänvuoren Terveyden sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköissä, jokainen omien vahvuuksiemme mukaan. Varahenkilöstön tarkoituksena on varmistaa työvoiman saatavuus äkillisissä poissaolotapauksissa palvelualueemme eri yksiköissä. Olemme ammattitaitoinen ja joustava työyhteisö, jossa esimies kannustaa ja sparraa sekä huolehtii tarvittavasta tuesta ja ohjauksesta. Menestysreseptimme parhaaseen vanhustyöhön on: * Toimiva yhteistyö esimiehen ja […]

Elintapojen muutokseen kuuluu luopuminen

27.4.2021 ”Elän vain kolmena päivänä viikosta ja loput päivät valuvat hukkaan.” Näin Pippa Laukan potilas oli todennut omasta elämästään. Nuo kolme päivää hän vietti mökillään luonnon parissa maata kuopsutellen ja loput neljä päivää työssä, jota hän omien sanojensa mukaan vihasi. Tuon tarinan jälkeen Laukka kehotti kuulijoita miettimäänkin, mitä hyvinvointi itsekullekin merkitsee, mikä on oman hyvinvoinnin […]

Kultasirkku

27.4.2021 Saimme vähän aikaa sitten kunnian tulla nimetyksi Suomen parhaiden työyhteisöiden joukkoon. Otimme voiton vastaan iloisena ja yllättyneinä. Meidän työpaikkana toimii Hoitokoti Kultasirkku Iisalmesta, Savon sydämestä. Hoitokoti on avannut ovensa heinäkuussa 2019 ja jokainen työntekijä tullut tänne erilaisista paikoista, tuoden mukanaan omaa ammattitaitoaan sekä osaamistaan. Olemme kehittäneet lyhyessä ajassa työmme omannäköiseksi ja kokeilemalla opittu meille […]

Laurentius-lähimmäispalvelu

20.4.2021 Koimme suurta ylpeyttä tekemäämme työtä kohtaan, saatuamme kunniamaininnan ja tunnustusta Suomen parhaimpien vanhustyön työyhteisöjen- kilpailussa. Laurentius-Lähimmäispalvelu toimii Lohjalla Apuomena ry:n alaisuudessa saaden toiminnalleen STEA:n rahoitusta. Toimintaamme kuuluu etsivä vanhustyö, jonka eri keinon pyrimme löytämään lohjalaiset yksinäisyyttä tuntevat ikääntyneet. Heidän luokseen tehdään psykososiaalisia kotikäyntejä, jonka avulla pyritään yksinäisyyden tunnetta vähentämään. Lisäksi koordinoimme vapaaehtoisia ikääntyneiden seuraksi […]

Työtä tarjolla meille jokaiselle!

11.4.2021 Kaikkien aikojen, tai ainakin kevään 2021 suurin rekrytointi on käynnissä. Vetovoimainen vanhustyö –hanke etsii sisällöntuottajia, tarinan kertojia, totuuden torvia, reporttereita, somevaikuttajia, ihan meitä kaikkia kertomaan vanhustyöstä ja sen hyvistä puolista. Kaikki palkataan! Palkkana on turvallinen vanhuus ammattilaisten hyvässä hoivassa. Haluathan varmistaa sen itsellesikin? Vanhustyöntekijöiden vahva ammattitaito, innostumiset ja arjen onnistumiset ovat vailla kertojaa. Yksittäiset […]

Johtajuus on jokaisessa meissä

8.4.2021 Kuva: Aurinkokartanon päätähtenä on aina asiakas, toteaa asumispalveluesimies Riikka Hujanen vierellään Anja, yksi pitkäaikaisista asukkaista. Kati Toikan toisen webinaarin aiheena 31.3. oli jaettu johtajuus, vahvuusperustainen työn organisointi ja keinot, joilla johtajuus voi olla vähemmän henkilösidonnaista ja enemmän ”meidän kaikkien yhteinen asia”. Mitä ihmiset vastustavat, kun he vastustavat jotakin? Hyvä kysymys, jota Kati Toikka taustoitti […]

Huhtihovin menestysresepti

8.4.2021 On erittäin suuri kunnia tulla nimetyksi yhdeksi Suomen parhaimpien vanhustyön työyhteisöjen joukkoon. On hienoa, että työmme vanhusten parissa on huomattu ja saamme siitä tunnustusta, tällainen palaute lämmittää aina mieltä. Olemme suhteellisen nuori työyhteisö, sillä 24 paikkainen Hoivakoti Huhtihovi aloitti toimintansa syyskuussa 2019 Turun Kärsämäessä. Huhtihovi Oy on täysin yksityinen ja kotimainen toimija. Alusta lähtien […]

Voimatiimi voittoon!

Päiväys 31.3.2021Kuvassa osa voimatiimiläisiä juhlimassa voittoa. Vasemmalta takarivissä palveluohjaaja Kati Somppi, fysioterapeutti Kaisu Mäenpää, kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen, palveluohjaaja Kirsi Saarelainen, fysioterapeutti Kiia Räsänen, voimavarahoitaja Kirsi Verlin. Eturivissä vasemmalta muistikoordinaattori Karita Saarilampi, kotiutussairaanhoitaja Riitta Valo, asukasvastaava Johanna Kosloff ja voimavarahoitaja Kirsi Verlin. Juhlinnoissa mukana myöhemmin: kotiutushoitaja Paula Puttonen, senioripuhelimen hoitaja Elina Ojanen, fysioterapeutti Elina Tikkala ja […]

Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö –kilpailu on ratkennut

31.3.2021 Tytti Mönkkönen Olipahan kerrassaan upea kampanja! En ole yllättynyt siitä, että vanhustyössä on vahvaa ammattitaitoa ja timanttisia työyhteisöjä. Olen yllättynyt siitä, kuinka kampanja aktivoi vinkkaajia halki Suomen! Saimme 282 vinkkausta Helsingistä Utsjoelle. Vinkkausten perusteluissa ei oltu säästelty luovuutta. Työyhteisöjä oli kehuttu ylistyssanoin ja runonmitalla. Oli kehuttu lyhyesti ja ytimekkäästi, oleellinen tiivistäen. Kaikista vinkkauksista paistoi […]

Huolehdi palautumisesta, niin jaksat paremmin

Päiväys 22.3.2021Kirjoittanut: Sanna-Liisa Kiiskinen Iso osa meistä suomalaisista nukkuu liian vähän eikä tunnista univajetta, joka pikkuhiljaa hiipii arkeen. Unilääkäri Henri Tuomilehto haluaa haastaa meidät nukkumaan enemmän: ”Lisää untasi puolella tunnilla joka päivä kahden viikon ajan ja katso mitä tapahtuu. Sivuvaikutukset ovat taatusti vaarattomia.” Tunnettu unilääkäri Henri Tuomilehto oli vieraana Vetovoimaisen vanhustyön webinaarissa puhumassa Vuorotyöläisen unesta […]

Miljoonahanke vanhustyön vetovoimaa parantamassa

Vetovoimainen vanhustyö –hanke uudistaa vanhustyön toimialaa Pohjois-Savossa. Vanhustyötä ja hoiva-alan työntekijöitä kritisoineet sensaatio-otsikot synnyttivät valtakunnallisen mediakohun vuonna 2019. Se oli lähtölaukaus vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden romuttumiselle. Eikä tällä hetkellä jylläävä koronapandemia tilannetta ole parantanut. Ongelmat näkyvät nyt vaikeuksina rekrytoida hoitajia työhön ja saada opiskelijoita vanhustyön koulutusohjelmiin. Lisäksi alan arvostuksen puute ja huono imago heijastuu työssäjaksamiseen […]

Uutta imua vanhustyöhön

Pielavesi-Keitele lehdessä 20.5.2020 julkaistu juttu Vetovoimainen vanhustyö -hankkeesta. Jutussa on haastateltu Pielaveden vanhuspalvelujen päällikkö Minna Penttistä. Kannattaa lukea!

Kuusi kehittämishanketta vanhustyön vetovoimaa parantamassa –maanlaajuinen somehaaste starttaa!

Vanhustyön ongelmat ovat olleet viime vuosina otsikoissa. Alan heikko imago näkyy vaikeuksina rekrytoida hoitajia työhön ja saada opiskelijoita vanhustyön koulutusohjelmiin. Tämä heijastuu myös jo alalla olevien työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin. Vanhusten ja hoivan tarpeen lisääntyessä tilanteesta uhkaa tulla kansallinen katastrofi. Vanhustyön kentältä kuuluu myös toisenlaisia ääniä. Hoitajat kertovat merkityksellisestä ja monipuolisesta työstä, johon on mukavaa lähteä […]