Johtajuus on jokaisessa meissä

8.4.2021

Kuva: Aurinkokartanon päätähtenä on aina asiakas, toteaa asumispalveluesimies Riikka Hujanen vierellään Anja, yksi pitkäaikaisista asukkaista.

Kati Toikan toisen webinaarin aiheena 31.3. oli jaettu johtajuus, vahvuusperustainen työn organisointi ja keinot, joilla johtajuus voi olla vähemmän henkilösidonnaista ja enemmän ”meidän kaikkien yhteinen asia”.

Mitä ihmiset vastustavat, kun he vastustavat jotakin? Hyvä kysymys, jota Kati Toikka taustoitti autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuulumisen kokemuksilla: Voin määrätä elämästäni, olen osa jotain suurempaa – en ole yksin, minä osaan ja pystyn. Toikan mukaan muutostyöskentelyä helpottaa usein myös se, että pohditaan yhdessä, mikä on parasta ja mikä pahinta, mitä voisi tapahtua, ja mitä on näiden ääripäiden välissä. Tämän jälkeen voi suunnitella, miten toimitaan minkä tahansa vaihtoehdon toteutuessa, näin saadaan hallinnan tunnetta suhteessa muutokseen ja vastarinta lievenee.

Vastuun ja vapauden tasapaino

Kati Toikka käytti webinaarissa esimerkkinä yhteisöohjautuvuudesta Järvenpään kaupungin kotihoidossa toteutettua muutoshanketta, jonka tärkein ja isoin asia oli se, ettei idea lähtenyt johdon ajatuksista, vaan henkilöstöstä. Johdon tehtävä oli tukea ja kannustaa kokeilemaan. Muutoksen läpivientiin kuului myös kokeilujen arviointi. Epäonnistumista ei koettu katastrofiksi, vaan siitä otettiin oppia. Kolmas tärkeä tekijä yhteisöohjautuvuudessa oli tunnistaa tiimin valmiudet itseohjautuvuuteen. Kaikki tekevät sen, mitä lupaavat ja vastuu kannetaan yhdessä. ”Itseohjautuvuus pitää sisällään vastuun ja vapauden ihanan keinun, mutta tiimillä pitää olla siihen valmiudet.”

Hän myös kehottaa muotoilemaan työtä niin, että yksilön vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet saadaan valjastettua yhteisen tavoitteen eteen. Jokainen tiimin jäsen on avainhenkilö, jos vain opimme tunnistamaan, millaisia taipumuksia, kykyjä ja kiinnostuksen kohteita kullakin on. Mihin energia ja huomio suuntautuvat kuin itsestään? Mikä vetää puoleensa? Mikä sujuu keneltäkin luontevasti? Johtajuutta tarvitaan aina, mutta sen ei tarvitse olla yhden ihmisen käsissä. Johtajuus on meistä jokaisessa. Kun haasteet ovat sopusoinnussa vahvuuksien kanssa, tuntuu työkin mielekkäämmältä. ”On luonnonvarojen haaskausta olla hyödyntämättä ihmisten potentiaalia!”

Elvin sylissä olevan Didi-koiran vierailut tuovat paljon iloa, lämpöä ja ihania muistoja Aurinkokartanon asukkaille.

Erilaiset taustat yhteisön voimavarana


Iisalmessa toimivan muistisairaiden vanhusten palveluasumisyksikkö Aurinkokartanon webinaariosallistujat olivat innoissaan webinaarin jälkeen.

-Olisipa olisi ollut ihanaa, jos kaikki olisivat olleet kuulemassa tätä. Kati veti tosi hyvin, huokaisee asumispalveluesimies Riikka Hujanen.

Aurinkokartanon toiminta-ajatuksena on ollut alusta saakka, että se ei ole laitos, vaan asukkaan koti. Johtajuus on sekä asiakkailla että henkilökunnalla: Asiakkaan toiveita kuunnellaan ja kunnioitetaan, mutta myös hoitajien työn vapautta, ajatuksia ja ideoita arvostetaan. Kun yksikkö avattiin, sinne valittiin hyvin erilaisilla taustoilla olevia tekijöitä ja kaikki luotiin alusta asti yhdessä.

-Alku oli kyllä ihan omanlainen, yhdessä on kasvettu tähän pisteeseen. Palvelut rakennettiin asiakkaan lähtökohdista. Asukkaat asuvat täällä kotonaan ja saavat nukkua aamulla oman rytmin mukaan. Kun palvelut rakennetaan asiakkaan tarpeista, se muuttaa rakennetta. Työyhteisö ei ole silloin koneisto, vaan lähestymistapa on elävämpi, Riikka Hujanen kuvailee

Päätähtenä asiakas

Hujanen korostaa myös esimiehen vastuuta tiimin yhteisöohjautuvuuden vahvistajana. Hän on kokeilukulttuurin kannattaja ja jakaa vapautta mielellään tiimille. Toki vapauteen kuuluu myös vastuu ja kasvukipujakin on ollut matkan varrella.

-Minä en ole kaikkivoipainen esimies, joka sanelee, miten tehdään, vaan yksi tiimin jäsenistä. En tykkää hierarkiasta. Hoitajat tuntevat perushoitotyön parhaiten ja saavat luovia ja innovoida, päätähti on asiakas. Minulla on henkilöstööni sataprosenttinen luottamus ja jos se säröilee, asia nostetaan heti pöydälle. Johdan ”kaikki aistit auki”, se tuntuu hyvältä ja vie parempaan lopputulokseen.

Aurinkokartanon asukkailla on saunapäivä, silloin kun he itse haluavat.

Lähihoitaja Anne Malmberg on ollut Aurinkokartanolla sen avaamisesta lähtien ja kuvailee lämpimästi heidän tapaansa toimia kodinomaisessa ympäristössä.

-Nämä ovat ihmisten koteja, joissa voidaan toteuttaa elämänmakuista elämää. Me olemme sen toteuttajia, mahdollistajia, asukkaan kavereita ja ystäviä. Meillä ei esimerkiksi ole yhtä ainoaa saunapäivää, vaan sauna lämmitetään silloin, kun asukas haluaa. Se antaa vapautta ja lisää työhyvinvointia. Kun ollaan ihmisiä ihmisille, kaikilla on turvallinen ja hyvä olo.

Kirjoittanut: Sanna-Liisa Kiiskinen

Kati Toikan vinkit kohti yhteisöohjautuvuutta:

  • Tutkikaa työssänne sitä, mikä jo toimii. Puhukaa onnistumisista. Se mihin kiinnitämme huomiota, myös vahvistuu.
  • Ryhtykää luomaan tiimipalaverin asialistaa yhdessä, jolloin jokainen saa tuoda asioita yhteiseen keskusteluun.
  • Ottakaa käyttöön tiimipalaverien kiertävä puheenjohtajuus.
  • Keskustelkaa ja sopikaa siitä, mitä päätöksiä olisi sujuvampaa tehdä ilman varmistelua esihenkilöltä.
  • Haastatelkaa toisianne siitä, mikä on parasta työssänne ja mikä antaa teille voimaa muutokseen.