Blogi

Asiantuntijamme bloggaavat vanhustyön vetovoimasta, hoivatyön arjesta ja vahvoista työyhteisöistä. Kerromme hankkeen edistymisestä ja ottamistamme kehitysaskeleista. Puhumme vahvasti aiheesta ja toisinaan aiheen vierestä.

Tervetuloa viihtymään!

Opiskelijakyselyn tuloksia – lisää hoitavia käsiä vanhustyöhön

Kysely Savon ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoille toteutettiin syksyllä 2020. Kyselyllä haluttiin selvittää aloittavien lähihoitajaopiskelijoiden mielikuvia vanhustyöstä. Kyselyyn vastasi 75 keväällä ja syksyllä 2020 Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa lähihoitajaopintonsa aloittanutta opiskelijaa. 96 % vastaajista oli naisia ja 4 % miehiä ja 61 % vastaajista oli alle 20-vuotiaita. Tärkeimmäksi syyksi alalle hakeutumiseen vastaajat valitsivat sen, että alalla työ on […]

Some saapuu vanhustyöhön – työn hyvästä arjesta kannattaa kertoa muillekin

Vanhustyössä tehdään koko ajan ihan mahtavia ja ihania juttuja, jotka eivät näy julkisuudessa. Lehtien ja verkkouutisten otsikoihin nousevat usein alan epäkohdat. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Hoitajat kertovat merkityksellisestä ja monipuolisesta työstä, johon on mukavaa lähteä työvuoroon sekä oman työn arjesta, joka on hyvin erilaista, kuin uutiskohuissa kerrotaan. Me Etelä-Savon Vetovoimainen kotihoito ja Pohjois-Savon […]

Onni on vanheta arvokkaasti

Lempeä tuuli havisuttelee väriloistossaan hehkuvia pihapuita, kun menen tapaamaan muistihoitajana Kuopion kaupungilla työskentelevää Erja Lindelliä. Vastaanotto on mitä lämpimin, kun istahdamme keskustelemaan arvokkaasta vanhenemisesta. Erjan työhön muistihoitajana, tai laajemmin muistikoordinaattorina kuuluu arvokkaan vanhuuden tukeminen muistisairausdiagnoosin jälkeen. Työssään Erja on asiakkaan ja läheisten tukena. Hän käy asiakkaiden kotona kartoittamassa asiakkaan vointia, palveluiden tarvetta, sekä huolehtii oikea-aikaisista […]

Onni on vanheta uutta opetellen

MIKSI JATKUVA OPPIMINEN ON TÄRKEÄÄ? Sanonta siitä, että vanha koira ei opi uutta on kumottu jo vuosia sitten itävaltalaisessa tutkimuksessa. Nuoret koirat oppivat nopeammin, mutta hämmentyivät kun yllättäviä haasteita tuli vastaan ja vanhat koirat pärjäsivät niissä tilanteissa paremmin (HS 4.2.2016). Tiedon soveltaminen ja mm. ongelmaratkaisu paranevat iän myötä. Uuden oppiminen onnistuu myös vanhana, mutta miksi […]

”MITÄ TEEN, JOS MINULLA ON JOKIN HÄTÄ?” ONNI ON VANHETA TURVALLISESSA KODISSA

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa Essotessa turvapalvelut ja turvateknologia ovat osa kotihoidon palveluja. Turvateknologian käyttöönotto suunnitellaan aina asiakkaan tarve edellä. Kaikki alkaa arviolla, onko asiakkaalla turvallista olla kotona. Asiakkaan kanssa pohditaan, kokeeko hän kodin turvalliseksi, ja onko arjessa tai toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen. Arvioinnissa myös selvitetään, onko asiakkaalla turvaverkkoja ja läheisiä, ja kuinka […]

Löydä tiesi – kosketuksen kautta

Matkan alku Hymy nousee väistämättä huulilleni, kun mietin mennyttä kesän aikana tehtyä harjoittelujaksoani. Hyvin muistan ensimmäisen päiväni. Autossa matkalla töihin soittelin parhaalle ystävälleni, joka kertoi suunnittelevansa juhannuksen ajan tekemisiään. Itse mietin, onkohan minulla keskikesän juhlan aikaan työvuoro. Toivottelin kaverille hyvää juhannusta. Hetken kuluttua olinkin perillä ja seisoin kotihoidon toimistossa valmiina aloittamaan lähihoitajaopintojen kolmannen tutkinnon osan […]

Vetovoimainen vanhustyö ja Parasta Pohjois-Savoon! yhteisillä rajapinnoilla

Parasta Pohjois-Savoon! –hanke on käynnistynyt 1.1.2019 ja hankkeen yhtenä toimenpiteenä on kouluttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä hyödyntämään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä, sekä omaa osaamista mahdollisimman laajasti työssä. Tavoitteena on näin lisätä työn mielekkyyttä sekä työssä viihtymistä ja sitä kautta parantaa asukkaiden ja asiakkaiden elämänlaatua. Työn sisällöllinen kehittyminen ja työssä viihtyminen lisäävät sosiaali- ja terveysalan työn […]

Toimintakyvyn tukemisessa tarvitaan tietoa ja luovuutta

Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa, mutta aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä terveystieteiden maisteri. Olen työskennellyt vanhojen ihmisten parissa esimerkiksi kotihoidossa, vuodeosastoilla ja palveluasumisessa. Ikääntyneiden hoitotyö on ammattitaitoa vaativa ala. Tästä ammattitaidosta on syytä olla ylpeä. Työssä tarvitaan esimerkiksi vuorovaikutusosaamista, tietoa turvallisista tavoista siirtää fyysisesti heikkokuntoista ihmistä, ymmärrystä ravitsemuksesta, suun hoidosta, ikääntyneiden sairauksista […]

Järjestötyöllä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä vähentämässä

Toimin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan Itä-Suomen alueohjaajana vähentäen iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä. Olen työskennellyt vanhustyön järjestöissä 2000-luvun alusta alkaen sosionomiksi (AMK) valmistuttuani ja syventänyt osaamistani muun muassa Itä-Suomen avoimen yliopiston gerontologian opinnoilla. Merkityksellisintä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajan työssäni on tehdä yksinäisyyttä näkyväksi sekä lisätä ymmärrystä sen tunnistamiseksi ja lempeäksi puheeksi ottamiseksi. Järjestötyö parhaimmillaan mahdollistaa ajankohtaisen gerontologisen tutkimustiedon ja kentältä […]