Iäkäs, hymyilevä, harmaahiuksinen parrakas mies pitää kiinni voimistelurenkaista.

Blogi

Asiantuntijamme bloggaavat vanhustyön vetovoimasta, hoivatyön arjesta ja vahvoista työyhteisöistä. Kerromme hankkeen edistymisestä ja ottamistamme kehitysaskeleista. Puhumme vahvasti aiheesta ja toisinaan aiheen vierestä.

Tervetuloa viihtymään!

Kotisairaanhoitajan työn sisältö ei houkuttele opiskelijoita

10.10.2022 Keväällä 2022 pääsin keskustelemaan Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa kotihoidon sairaanhoitajan työn vetovoimaisuudesta. Opiskelijat olivat juuri tulleet työelämäjaksolta, ja muistissa olivat tuoreena kokemukset kentältä. Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa meitä kiinnostaa kovasti se, mitä ajatuksia tulevilla ammattilaisilla on vanhustyön veto- ja pitovoimasta. Tässä blogissa on nostettu esille vain muutamia keskeisiä teemoja niistä kymmenistä ideoista ja ajatuksista, joita opiskelijat […]

Hyvä tiimihenki on työhyvinvoinnin edellytys

28.6.2022 Kuopion kotihoidon Niiralan hoitorinki kaipasi työhönsä sujuvampaa ja organisoidumpaa otetta. Pienen mutkan kautta hoitoringin kehittämistyö vei tekijänsä kirjaimellisesti metsään. Hoitoringin kehittämistyö lähti käyntiin vauhdilla. Jo heti kokeilun suunnitteluvaiheessa keväällä 2021 toteutettiin pieniä muutoksia tiimin työn sujuvoittamiseksi. Esiin nousi toiveita työhyvinvointiin panostamisesta, mikä valikoitui lopulta tiimin pääasialliseksi kehittämiskohteeksi. Suunnittelupalaverin yhteiseen keskusteluun nousivat tiimin vahvuudet, joita […]

Positiivisten tunteiden jakaminen tekee tiimin

29.6.2022 Kuopion kotihoidon Haapaniemen hoitoringin kehittämistarpeet kohdistuivat tiimin vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantamiseen. Tuloksena syntyi yhtenäinen kotihoidon tiimi. Sadan päivän kokeilu alkoi vuonna 2021 suunnittelutyöllä. Yhteisöohjautuva toimintamalli oli käynyt tiimille tutuksi jo aiemmassa kehittämisyhteistyössä, ja nyt haluttiin lähteä vahvistamaan yhteisöohjautuvuuden edellytyksiä entistä syvemmin. Hankkeessa rakennettiin valmennuskokonaisuus, joka vastasi tiimin tarpeita ja toiveita. Valmennuksen nimeksi tuli Arvostava […]

Videoiden kautta omaa viestintää kehittämään

23.9.2022 Siilinjärven kotihoidossa kaivattiin sujuvampaa tiedonkulkua ja lisää kanavia tuoda omaa tekemistä esiin. Kokeilun myötä sisällöntuotanto vilkastui ja syntyi monta hyvää ideaa. Keväällä 2021 alkanut kokeilu antoi toivottua innostusta kotihoidon oman viestinnän kehittämiseen. Hankkeen tarjoama viestinnän valmennus antoi pohjaa kokeilulle jo syksyn 2020 puolella, ja niin varsinainen kehittämistyö pääsi lähtemään sujuvasti käyntiin.– Meillä oli aluksi […]

Lähimmäisenrakkautta rekrytoimassa

24.11.2022 Vanhustyö tarvitsee lisää kohtaamisen koulutusta. Mallia läsnä olemisen taidosta saadaan maahanmuuttajataustaisilta hoivatyöntekijöiltä. ”Mikä tämä sisäilimapiiritilanne täällä on? Johtaja ei ollut pömpelissään, vaan putsaamassa lattiakaivoja. Onko kyseessä akuutti riisi?” Vanhustyössä on akuutti riisi. Vaikka Tyyne Kettunen Hoivakoti Kultasirkussa -minisarjassa hoitajat vastaavat jokaisen olevan joka paikan höyliä ja kaikkien tekevän kaikkea, ei se useimmissa paikoissa yksistään […]

Hoitotyön johtaja, nyt on aika tehdä toisin

24.11.2022 Vanhustyö kärsii vanhakantaisesta ylhäältä ohjautuvasta johtamismallista. Vanhustyön vetovoimamalli auttaa tiimiä ja esihenkilöä yhdessä arvioimaan työyhteisön toimintaa ja rakentamaan sille sopivaa johtamista. ”14 prosenttia hoivakodeista on viranomaisten erityistarkkailussa. Valviran mukaan ongelmien taustalla on usein epäonnistunut johtaminen. Se vaarantaa arjen ja asiakkaat.” Näin kirjoitti Yle vanhustenhoitoa käsittelevässä jutussaan vuonna 2021. Herää kysymys: Mihin työyhteisö tarvitsee johtamista? […]

Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus – kohti avoimempaa keskustelukulttuuria

23.8.2022 Vetovoimainen vanhustyö-hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjä kehittämään toimintaansa entistä veto- ja pitovoimaisemmaksi. Me hankkeessa työskentelevät olemme päässeet tapaamaan parin vuoden aikana useita erilaisia vanhustyön työyhteisöjä ja kuulemaan työntekijöiden ajatuksia, ideoita ja toiveita siitä, kuinka työyhteisöt voisivat edelleen kehittää omaa työyksikköään vetovoimaisemmaksi tai pitovoimaisemmaksi. Tiimin yhteistä keskustelua pidetään tärkeänä Hankkeen aikana yksiköt saivat päättää kehittämiskohteensa […]

Opinnäytetyö: Hyvän rekrytointi-ilmoituksen ABC

15.7.2022 Suomalaisen väestön ikääntymisen myötä vanhustyössä tarvitaan yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu työntekijöitä eläköitymisen ja alan vaihtamisen kautta. Lisäksi työvoiman tarvetta lisää lakiin kirjattu hoitajamitoituksen korotus. Alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta työntekijäpulaan saadaan vastattua. Rekrytointi-ilmoituksissa tehtävän markkinoinnin avulla voidaan tuoda esiin vanhustyön hyviä puolia ja houkutella työntekijöitä alalle. Houkuttelun ei pitäisi […]

Keinoja yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen

13.7.2022 Yhteisöohjautuvuus nähdään vanhustyön seuraavana kehitysaskeleena. Siihen liittyen Vetovoimainen vanhustyö -hanke toteutti vuosina 2021–2022 neliosaisen webinaarisarjan, jonka kohderyhmänä olivat kaikki yhteisöohjautuvuudesta kiinnostuneet vanhustyöntekijät. – Kävimme webinaarisarjassa läpi keskeisiä asioita yhteisöohjautuvuudesta ja siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, kun lähdetään tavoittelemaan yhteisöohjautuvuuden toimintamallia omassa työyhteisössä, sanoo työyhteisövalmentaja Aija Hietanen. Yhteisöohjautuvuuden lähtökohtana on ajatus osallistamisesta ja siitä, […]

Blogin toimituskunta

Teija Korhonen, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anne Huovinen, koulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu