Iäkäs, hymyilevä, harmaahiuksinen parrakas mies pitää kiinni voimistelurenkaista.

Blogi

Asiantuntijamme bloggaavat vanhustyön vetovoimasta, hoivatyön arjesta ja vahvoista työyhteisöistä. Kerromme hankkeen edistymisestä ja ottamistamme kehitysaskeleista. Puhumme vahvasti aiheesta ja toisinaan aiheen vierestä.

Tervetuloa viihtymään!

Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus – kohti avoimempaa keskustelukulttuuria

23.8.2022 Vetovoimainen vanhustyö-hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjä kehittämään toimintaansa entistä veto- ja pitovoimaisemmaksi. Me hankkeessa työskentelevät olemme päässeet tapaamaan parin vuoden aikana useita erilaisia vanhustyön työyhteisöjä ja kuulemaan työntekijöiden ajatuksia, ideoita ja toiveita siitä, kuinka työyhteisöt voisivat edelleen kehittää omaa työyksikköään vetovoimaisemmaksi tai pitovoimaisemmaksi. Tiimin yhteistä keskustelua pidetään tärkeänä Hankkeen aikana yksiköt saivat päättää kehittämiskohteensa […]

Opinnäytetyö: Hyvän rekrytointi-ilmoituksen ABC

15.7.2022 Suomalaisen väestön ikääntymisen myötä vanhustyössä tarvitaan yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu työntekijöitä eläköitymisen ja alan vaihtamisen kautta. Lisäksi työvoiman tarvetta lisää lakiin kirjattu hoitajamitoituksen korotus. Alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta työntekijäpulaan saadaan vastattua. Rekrytointi-ilmoituksissa tehtävän markkinoinnin avulla voidaan tuoda esiin vanhustyön hyviä puolia ja houkutella työntekijöitä alalle. Houkuttelun ei pitäisi […]

Keinoja yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen

13.7.2022 Yhteisöohjautuvuus nähdään vanhustyön seuraavana kehitysaskeleena. Siihen liittyen Vetovoimainen vanhustyö -hanke toteutti vuosina 2021–2022 neliosaisen webinaarisarjan, jonka kohderyhmänä olivat kaikki yhteisöohjautuvuudesta kiinnostuneet vanhustyöntekijät. – Kävimme webinaarisarjassa läpi keskeisiä asioita yhteisöohjautuvuudesta ja siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, kun lähdetään tavoittelemaan yhteisöohjautuvuuden toimintamallia omassa työyhteisössä, sanoo työyhteisövalmentaja Aija Hietanen. Yhteisöohjautuvuuden lähtökohtana on ajatus osallistamisesta ja siitä, […]

Vetovoimainen vanhustyö -hanke tuotti tulosta

11.7.2022 Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa toteutettiin vuosina 2000–2022 muutamien kuukausien mittaisia kokeiluja, joiden tavoitteena oli kehittää vanhustyön yksiköiden toimintaa. Kokeilujen päätyttyä yksiköihin lähetettiin henkilöstökyselyjä, missä selvitettiin työyhteisöissä koettuja veto- ja pitovoimatekijöitä, organisaatioiden vahvuuksia ja niiden kehittämistarpeita. Lisäksi työyhteisöiltä kysyttiin, mitä hyötyä ne kokevat hankkeesta niille olleen, mitä asioita hanke on yksiköissä edistänyt ja mitä hyötyä hankkeen […]

100 päivän kokeilut toteuttivat hallitusohjelman tahtotilaa

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toteuttamat 100 päivän kokeilut ovat päättyneet. Niiden myötä hanke otti osaa valtakunnalliseen suuntaukseen kehittää toimintoja kokeilujen kautta. Sitran vuonna 2019 käynnistämästä, kuntien ja kaupunkiseutujen kehittämistyöhön suunnatusta 100 päivän hyvinvointihaasteesta ideansa saaneeseen Vetovoimaisen vanhustyö -hankkeen 100 päivän kokeiluihin otti osaa lähes 30 pohjoissavolaista vanhustyön yksikköä. Kokeilujen tavoitteena oli Sitran hyvinvointihaasteen mukaisesti kehittää yksiköiden […]

BLOGISARJA Juhannusterveiset täältä Porista!

24.6.2022 Kun suljet silmäsi ja ajattelet ihaninta, vaikka lapsuudessa kokemaasi juhannusta, mitä muistoja mieleesi tulee? Minulle tulee mieleen aurinko sekä meren, juhannusruusun, syreenin (jonka aina vahvasti yhdistän kesään) ja grillin tuoksu. Pihakeinu, perhe, musiikki, yhdessäolo ja juhannuskokko. Moniin muistoihini siis liittyvät erilaiset tuoksut. Tutkimuksissa onkin todettu, että tuoksut voivat herätellä muistoja vuosien takaa ja palauttaa […]

Vanhustyön menestysreseptinä osallistava johtaminen

16.6.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola tutki Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailuissa menestyneiden vanhustyön yksiköiden toimintaympäristöä haastattelemalla 21:tä hoitoalan ammattilaista. Airolan ajatus oli löytää keskeisimmät ainesosat vanhustyön menestysreseptiin. Tärkeimmäksi toimintaympäristön veto- ja pitovoimaa lisääväksi tekijäksi nousi osallistava johtaminen. Hyvän esimiehen ainekset Opinnäytetyössä määritellään osallistava johtaminen johtajuudeksi, missä esihenkilö […]

Opinnäytetyö: Vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä

13.6.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola teki opinnäytetyönsä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeelle keväällä 2022. Työn aiheena oli selvittää, mitkä ovat vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä. Aineistonaan hänellä oli vuosien 2020-2021 vaihteen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailussa menestyneihin yksiköihin tehdyt haastattelut. Vanhustyön palkitsevuus Yhdeksi toimintaympäristön veto- ja pitovoimaa lisääväksi tekijäksi nousi työn palkitsevuus. […]

NURHMETAO1: Health Promotion & Counselling at Alava Homecare

8.6.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt sekä Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa. Nenan ja Jessican kehittämisyksikkö oli Alavan kotihoito. Teemana heillä oli vanhusten sosiaalisen eristäytymisen ja yksinäisyyden torjunta […]

Blogin toimituskunta

Teija Korhonen, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anne Huovinen, koulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu