Iäkäs, hymyilevä, harmaahiuksinen parrakas mies pitää kiinni voimistelurenkaista.

Blogi

Asiantuntijamme bloggaavat vanhustyön vetovoimasta, hoivatyön arjesta ja vahvoista työyhteisöistä. Kerromme hankkeen edistymisestä ja ottamistamme kehitysaskeleista. Puhumme vahvasti aiheesta ja toisinaan aiheen vierestä.

Tervetuloa viihtymään!

100 päivän kokeilut toteuttivat hallitusohjelman tahtotilaa

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toteuttamat 100 päivän kokeilut ovat päättyneet. Niiden myötä hanke otti osaa valtakunnalliseen suuntaukseen kehittää toimintoja kokeilujen kautta. Sitran vuonna 2019 käynnistämästä, kuntien ja kaupunkiseutujen kehittämistyöhön suunnatusta 100 päivän hyvinvointihaasteesta ideansa saaneeseen Vetovoimaisen vanhustyö -hankkeen 100 päivän kokeiluihin otti osaa lähes 30 pohjoissavolaista vanhustyön yksikköä. Kokeilujen tavoitteena oli Sitran hyvinvointihaasteen mukaisesti kehittää yksiköiden […]

BLOGISARJA Juhannusterveiset täältä Porista!

24.6.2022 Kun suljet silmäsi ja ajattelet ihaninta, vaikka lapsuudessa kokemaasi juhannusta, mitä muistoja mieleesi tulee? Minulle tulee mieleen aurinko sekä meren, juhannusruusun, syreenin (jonka aina vahvasti yhdistän kesään) ja grillin tuoksu. Pihakeinu, perhe, musiikki, yhdessäolo ja juhannuskokko. Moniin muistoihini siis liittyvät erilaiset tuoksut. Tutkimuksissa onkin todettu, että tuoksut voivat herätellä muistoja vuosien takaa ja palauttaa […]

Vanhustyön menestysreseptinä osallistava johtaminen

16.6.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola tutki Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailuissa menestyneiden vanhustyön yksiköiden toimintaympäristöä haastattelemalla 21:tä hoitoalan ammattilaista. Airolan ajatus oli löytää keskeisimmät ainesosat vanhustyön menestysreseptiin. Tärkeimmäksi toimintaympäristön veto- ja pitovoimaa lisääväksi tekijäksi nousi osallistava johtaminen. Hyvän esimiehen ainekset Opinnäytetyössä määritellään osallistava johtaminen johtajuudeksi, missä esihenkilö […]

Opinnäytetyö: Vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä

13.6.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola teki opinnäytetyönsä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeelle keväällä 2022. Työn aiheena oli selvittää, mitkä ovat vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä. Aineistonaan hänellä oli vuosien 2020-2021 vaihteen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailussa menestyneihin yksiköihin tehdyt haastattelut. Vanhustyön palkitsevuus Yhdeksi toimintaympäristön veto- ja pitovoimaa lisääväksi tekijäksi nousi työn palkitsevuus. […]

NURHMETAO1: Health Promotion & Counselling at Alava Homecare

8.6.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt sekä Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa. Nenan ja Jessican kehittämisyksikkö oli Alavan kotihoito. Teemana heillä oli vanhusten sosiaalisen eristäytymisen ja yksinäisyyden torjunta […]

NURHMETAO1: Wellbeing promotion at Siilinjärvi Homecare

8.6.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt ja Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa. Elinan, Buhlen, Trangin ja Oleksandran kehittämisyksikkö oli Siilinjärven kotihoito. Teemana heillä oli hoitajien terveyden ja hyvinvoinnin […]

NURHMETAO1: Improving the team spirit at Niirala Homecare

8.6.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt sekä Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa. Nilushin, Yakdenin ja Gretan kehittämisyksikkö oli Niiralan kotihoito. Teemana heillä parantaa henkilöstön yhteishenkeä ja tiimityötä. Tekijät: […]

NURHMETAO1: Aitoja kokemuksia Siilinjärven kotihoidosta

8.6.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt sekä Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa. Kirsin ja Klaudian kehittämisyksikkö oli Siilinjärven kotihoito. Projektissamme halusimme tuoda esille näkemystä kotihoidosta positiiviseen suuntaan. Myönteinen […]

Opiskelijoiden silmin – Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ajatuksia Kasvokkain näyttelystä keväällä 2022.

18.5.2022 Savonian terveysalan opiskelijat tutustuivat gerontologian opinnoissaan Kasvokkain-näyttelyyn ja kokemuksia ja ajatuksia jaettiin opintojakson aikana, kokemukset on koonnut blogiin hankkeen vanhustyön asiantuntijana toimiva Heli Kekäläinen joka tekee Savonialla myös osa-aikaisen tuntiopettajan tehtäviä. Kutsumusta ei voi laittaa leivän päälle Kasvokkain näyttely toi alan opiskelijoiden mielestä alan laajuuden ja työtehtävien moninaisuuden näkyväksi esitellen monia erilaisia ammattiryhmiä alalta. […]

Blogin toimituskunta

Minna Kaija-Kortelainen, lehtori, sosiaalialan koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, lehtori, fysioterapian koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu