Valmennukset

Tälle sivulle on koottu tieto- ja materiaalipaketit kaikista Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa tuottamistamme valmennuksista kolmen viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Olkaa hyvä!

 

Kaaripolun palvelukodin viestinnän valmennus

Tässä työelämälähtöisessä valmennuksessa paneuduttiin erään palvelukodin viestinnällisiin haasteisiin. Käsiteltäviä asioita olivat viestintäsuunnitelman laatiminen, sisällöntuottaminen sosiaaliseen mediaan, ihanteellisen rekrytointi-ilmoituksen tekeminen ja qr-koodin käyttö osana ilmoittelua.

9 hyvää syytä valita vanhustyö

Savonian kolmannen lukukauden (syksy 2022) sairaanhoitajaopiskelijat saivat tehtäväkseen miettiä vetovoimamallista tuttuihin kuviin sopivat tekstit. Syntyi 9 hyvää syytä valita vanhustyö -julistekokonaisuus, jossa kiteytyvät vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden keskeiset tekijät. Lataa tästä omasi!

Pelisääntöjen kirkastaminen

Pelisääntöjen kirkastaminen -valmennuspaketti antaa työyhteisöille valmiuksia työstää oman työyhteisön pelisääntöjä. Valmennus on kehitetty yhteistyössä vanhustyön työyhteisöjen kanssa. Valmennusmateriaalit löydät osoitteestahttps://blogi.savonia.fi/pelisaannot/

Arvostava vuorovaikutus

Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus kehitettiin kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilöstön kanssa. Valmennuksen sivuilta löydät kaikkien viiden työpajan esittelyvideot, työpajojen kuvaukset harjoituksineen sekä työpajoissa käytetyt diaesitykset. Niiden avulla voitte kehittää oman työyhteisönne vuorovaikutusta vieläkin paremmaksi.  Valmennusmateriaalit löydät osoitteesta https://blogi.savonia.fi/arvostavavuorovaikutus/

Sisällöntuotanto

Tässä käytännönläheisessä webinaarissa saat työkaluja, vinkkejä ja ideoita monipuoliseen ja suunnitelmalliseen sisällöntuottamiseen eri kanavissa. Aiheina mm. kuvat, videot, tekstit, hakukoneoptimointi ja tarinallistaminen. Vinkkejä myös viestinnän tarpeiden ennakointiin, sisältöjen automatisointiin ja ajastamiseen.

Rekrytointiviestintä

Tässä valmennuksessa pureuduttiin rekrytointiprosessiin ja sen viestintään vaihe vaiheelta. Tämän valmennuksen jälkeen tiedät millainen on hyvä rekrytointi-ilmoitus ja kuinka viestinnällä voidaan maksimoida rekrytoinnin onnistuminen. Ei anneta osaajien valua kilpailijoiden tiimiin!

Brändi ja työnantajamielikuva

Valmennuksessa lähestyttiin käytännön kautta työnantajamielikuvaa ja sen vaikutusta mm. rekrytointien onnistumiseen. Valmennuksen jälkeen brändi ei ole enää epämääräinen käsite, vaan kehitettävissä oleva osa organisaatiota ja sen menestystä.

Yhteisöohjautuvuus

Yhteisöohjautuvuus on työn organisoimista ja koordinointia yhdessä. Työntekijöillä on vapautta, valtaa ja vastuuta päättää niistä asioista, joista aiemmin on päättänyt esihenkilö tai organisaation muut johtoon kuuluvat toimijat. Ohessa marraskuusta 2021 maaliskuuhun 2022 esitetyn webinaarisarjan keskeinen sisältö. Keinoja yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen

Osallistavaa valmennusta vanhustyön parissa työskenteleville

Vetovoimainen vanhustyö -hanke tarjoaa useita webinaareja ja valmennuksia syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana kaikille vanhustyöstä kiinnostuneille. Oheisesta videosta selviää, millaisia teemoja webinaareissa ja valmennuksissa tullaan käsittelemään ja kuullaan, millaista palautetta jo pidetyistä webinaareista on saatu. Katso ja innostu!