Viestinnän perusteet

Monikanavainen viestintä.

Viestinnän -valmennukset alkoivat syksyllä 2020 kahdella webinaarilla ja työyhteisöjen kehittämistyöllä valmentajan sparrauksessa.

1.Viestintä on tiimityötä – strategiasta kaikkien asiaksi

  • – Välitehtävä: Kootkaa työyhteisön viestintätiimi
    • Tiimissä on oltava jäseniä kaikilta organisaation tasoilta ja osa-alueilta.
    • Vähintään 15% henkilöstöstä kuuluu tiimiin, aina vähintään 2 henkilöä.
  • – Välitehtävä: Perehtykää oman organisaation strategiaan ja tarkastelkaa sen hetkistä viestinnän ohjeistusta, sekä käytänteitä.

2.Viestintäsuunnitelmien laadinta – suunnitelmallisuus helpottaa käytännön toteutusta

  • – Viestintätiimit laativat viestintäsuunnitelmat oheisen mallin mukaisesti.
  • – Valmentajan sparraustapaaminen. Viimeistellään viestintäsuunnitelmat ja saatetaan ne käyttöön.

3.Välineet haltuun – Käytännön ohjausta ja vertaisoppimista

  • – Avoin Facebook-oppimisympäristö koko hankkeen ajan. Ryhmä löytyy nimellä: Vetovoimainen vanhustyö – viestintävalmennus

Lisätietoja viestinnän valmennuksista

Tytti Mönkkönen

Viestintäasiantuntija, opettaja

044 785 4942 | tytti.monkkonen@sakky.fi

Savon koulutuskuntayhtymä / liiketalous / Vetovoimainen vanhustyö -hanke