Kasvokkain–näyttely avattiin Savonialla

Meeri Koutaniemen ja Tehyn yhteinen Kasvokkain-näyttely avattiin Savonialla 13.4. Kuudestatoista valokuvasta ja niissä esiintyvien henkilöiden omista tarinoista koostuva näyttely on puheenvuoro ihmisen ja työn arvosta. Teoksessaan valokuvaaja ja dokumentaristi nostaa esiin yhteiskunnassamme olevan arvoristiriidan: hoitotyöntekijöitä arvostetaan puheissa, mutta arvostus ei näy palkkauksessa tai siinä, että alan todella suuret ja alati kärjistyvät haasteet otettaisiin tosissaan. – […]

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen aikataulumuutos

Vetovoimainen vanhustyö -hanke on hakenut jatkoaikaa kesäkuun 2022 lopusta joulukuun 2022 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2022 saakka, jotta hankesuunnitelman mukaiset kehittämiskokeilut ehditään suorittaa loppuun saakka.

Rohkeus esittää ideoita kehittää osaston toimintaa

17.12.2021 Iisalmelaisen Palvelukeskus Kirkonsalmen Päivänkaaren yksikön kehittämiskohteena oli miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Kokeilu toi jouhevuutta ja viestintä ja avoimuus tiimin sisällä paranivat. Maaliskuussa 2021 käynnistyneen sadan päivän kokeilun oli määrä kestää kesäkuun alkuun, mutta henkilöstövaihdosten vuoksi kokeiluaikaa jatkettiin elokuun loppupuolelle saakka. Loppuarviointi pidettiin marraskuun alussa. Kehittämistyön tavoitteena oli työilmapiirin parantaminen ja uusien toimintatapojen ottaminen käyttöön, […]

Tiimihenkeä etsimässä

16.12.2021 Tuusniemen kotipalvelu tavoitteli sadan päivän kokeilulla parempaa työhyvinvointia ja tiimihengen edistämistä kahden tiimin välillä. Me-henki löytyi yhteisten kokoontumisten kautta. Kokeilun aluksi hankittiin yhteiset tiimitilat Kunnantalolta, missä työvuorot voitaisiin aloittaa yhteisellä kokoontumisella yhteisissä tiloissa työjaosta sopien. Lisäksi päätettiin, että tiimikokoukset pidetään viikoittain, ja tiimitilan ilmoitustaululle kootaan käsiteltävät asiat ennen kokouksia. Tällöin kaikki tuovat heille tärkeitä […]

Vetovoimaa videosta

15.12.2021 Pielaveden kotihoito lähti sadan päivän kokeiluun kehittääkseen ja yhtenäistääkseen perehdytystään. Syntyi sähköinen perehdytysalusta ja video, jonka teko oli tyhy-toimintaa parhaimmillaan. Kehittämistyöskentely aloitettiin työyhteisön yhteisellä työpajalla marraskuussa 2020, jolloin käytiin yhdessä läpi henkilöstökyselyn tuloksia ja päätettiin kehittämiskohteista. Kehittämistyö oli kokeiluun osallistuneelta tiimiltä iso ponnistus käyttöön otettavan sähköisen alustan valinnan ja selvitystyön osalta. Lisätyötä tuottivat alustalle […]

Kaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

10.12.2021 Siilinjärven asumispalvelujen Kaaripolun palvelukodin kehitystarve kohdistui perehdyttämiseen ja raportointiin. Uusi perehdytyskaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Kehittämistyön suunnittelu alkoi syksyllä 2020 yhteisillä työpajoilla. Työpajoissa tarkasteltiin organisaatiokohtaisten yksiköitten vahvuuksia ja heikkouksia kartoittavien henkilöstökyselyjen tuloksia. Niiden pohjalta ideoitiin yhdessä Kaaripolun tiimin kanssa heille eniten arvoa tuova kehittämisen kohde vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden näkökulmista. Kehittämisen kohteeksi valikoituivat perehdyttäminen ja […]

Kirjoitettu kiitos toimi hyvän tiimihengen lähteenä

9.12.2021 Rautalammin asumispalveluyksikkö Aapelin tavoitteena oli hyvinvoiva työyhteisö, jossa toisen kunnioittaminen näkyisi ja tuntuisi. Tavoite saavutettiin. Keväällä alkanut sadan päivän kokeilu lähti liikkeelle ajatusmallin muutoksesta. Yksikössä ajettiin huonot asiat pois myönteisyyden voimalla ja asioita tarkasteltiin uudesta näkökulmasta. Koska Aapelissa työskennellään yksin, eikä työkaveria tule nähtyä muuten kuin vuoron vaihtuessa, käyttöön otettiin positiivisten ajatusten viestivihko. Vihkoon […]

Kaikki tieto löytyy samasta paikasta

8.12.2021 Iisalmelaisessa Palvelukeskus Kirkonsalmessa sijaitsevan Iltatähden yksikön haasteena oli viestin kulun epävarmuus. Sähköisen kanavan käyttöönotto perinteisen viestivihon rinnalle toi varmuutta tiedonkulkuun. Toukokuussa käynnistyneen sadan päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää tiedonkulkua ja kirjaamista. Ajatuksena oli, että kokeilun jälkeen kaikki tarpeellinen tieto siirtyisi ajantasaisena kaikille ja että kirjaaminen olisi asiakaslähtöistä ja toimintakykyä kuvaavaa.  Kokeilu alkoi tiimikokousten säännöllistämisellä. […]

Kokeilun kautta selkeyttä viestintään

13.12.2021 Kiuruveden kotihoidon haasteena oli viestintäkanavien sattumanvarainen käyttö. Nyt jokaiselle viestintäkanavalle on oma, selkeä tehtävänsä. Kiuruveden kotihoidon sadan päivän kokeilu käynnistyi keväällä 2021. Ensimmäisenä tehtävälistalla oli tutustua Kiuruveden kotihoidon viestintäkanaviin. Yksikön käytössä oli Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, Teams, potilastietojärjestelmä Pegasos ja sähköposti. Kokonaiskuva yksikön viestintäkanavien käyttötarkoituksesta oli hämärä. Huolella laaditun viestintäsuunnitelman myötä yksikössä päätettiin keskittyä enimmäkseen Teamsin käyttöön […]