Videoiden kautta omaa viestintää kehittämään

23.9.2022 Siilinjärven kotihoidossa kaivattiin sujuvampaa tiedonkulkua ja lisää kanavia tuoda omaa tekemistä esiin. Kokeilun myötä sisällöntuotanto vilkastui ja syntyi monta hyvää ideaa. Keväällä 2021 alkanut kokeilu antoi toivottua innostusta kotihoidon oman viestinnän kehittämiseen. Hankkeen tarjoama viestinnän valmennus antoi pohjaa kokeilulle jo syksyn 2020 puolella, ja niin varsinainen kehittämistyö pääsi lähtemään sujuvasti käyntiin.– Meillä oli aluksi […]

Positiivisten tunteiden jakaminen tekee tiimin

29.6.2022 Kuopion kotihoidon Haapaniemen hoitoringin kehittämistarpeet kohdistuivat tiimin vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantamiseen. Tuloksena syntyi yhtenäinen kotihoidon tiimi. Sadan päivän kokeilu alkoi vuonna 2021 suunnittelutyöllä. Yhteisöohjautuva toimintamalli oli käynyt tiimille tutuksi jo aiemmassa kehittämisyhteistyössä, ja nyt haluttiin lähteä vahvistamaan yhteisöohjautuvuuden edellytyksiä entistä syvemmin. Hankkeessa rakennettiin valmennuskokonaisuus, joka vastasi tiimin tarpeita ja toiveita. Valmennuksen nimeksi tuli Arvostava […]

Hyvä tiimihenki on työhyvinvoinnin edellytys

28.6.2022 Kuopion kotihoidon Niiralan hoitorinki kaipasi työhönsä sujuvampaa ja organisoidumpaa otetta. Pienen mutkan kautta hoitoringin kehittämistyö vei tekijänsä kirjaimellisesti metsään. Hoitoringin kehittämistyö lähti käyntiin vauhdilla. Jo heti kokeilun suunnitteluvaiheessa keväällä 2021 toteutettiin pieniä muutoksia tiimin työn sujuvoittamiseksi. Esiin nousi toiveita työhyvinvointiin panostamisesta, mikä valikoitui lopulta tiimin pääasialliseksi kehittämiskohteeksi. Suunnittelupalaverin yhteiseen keskusteluun nousivat tiimin vahvuudet, joita […]

Muistilistat arjen työtä helpottamaan

27.6.2022 Kuopion kotihoidon Kasarmin hoitorinki halusi kehittää perehdyttämisen kokonaisuutta ja asiakastyöhön liittyviä muistilistoja. Kehittämistyö toi apua arkeen. Sadan päivän kokeilu alkoi alkuvuodesta 2021 yhteisellä suunnittelupalaverilla. Koronarokotukset ja toimistotilan muutos jarruttivat kehittämistyön etenemistä, mutta kesällä 2021 päästiin vauhtiin ja saatiin lomakeluonnokset tehtyä. Syksyllä kehittämistyö eteni omalla painollaan ja tammikuussa 2022 oli loppuarvioinnin aika. Hoitoringin osallistuminen kehittämistyöhön […]

Listat auttavat muistamaan tärkeitä asioita

23.6.2022 Siilinjärven Mummon Kammarissa kehitettiin päivittäistä raportointia ja perehdytystä Kaaripolun kehitysidean pohjalta. Syksyllä 2021 Kaaripolun kehittämistyöstä vastaavat työntekijät kävivät esittelemässä Kaaripolun kehittämistyötä lyhytaikaishoitoa tarjoavan Mummon Kammarin henkilöstölle. Kehittämistyön tuloksena syntyneistä päivittäisraportoinnin listasta, perehdytykseen liittyvistä muistilistasta ja palautelomakkeesta innostuttiin siinä määrin, että yksikkö päätti ottaa ne kokeiluun. Kokeilun aikana päivittäisraportoinnin listaa kehitettiin soveltuvammaksi lyhytaikaishoidon yksikköön jättämällä […]

Uudet työlistat toivat tasapuolisuutta

22.6.2022 Rautalammin kotihoidon Kyläntiimi lähti tasapainottamaan työalueita ja niihin liittyviä tehtäviä. Lopputuloksena hoitajaparit sekoitettiin ja työlistat pistettiin uusiksi. Touko-kesäkuussa 2021 käynnistynyt sadan päivän kokeilu aloitettiin sopimalla iltapäivä, jolloin kokeilun ydin eli työvuorolistojen tarkastelu otettiin kunnolla esiin. Tiimin vetäjä oli alustavasti askarrellut työlistapohjien mukaisesti asiakkaat erillisille papereille sekä merkannut eri värein käyntien ajankohdat ja tarkoitukset.– Vähensimme […]

Parempaa perehdytystä perehdytysohjelman avulla

21.6.2021 Iisalmen kotihoidon tavoitteena oli perehdyttämisen ja tiimitoiminnan kehittäminen. Tuloksena syntyi sovellus, jonka myötä perehdytys toimii paremmin. Toukokuussa 2021 alkanut sadan päivän kokeilu alkoi kahden toisistaan poikkeavan teeman kanssa työskentelyllä.– Alun perin ajatus oli työhyvinvoinnin kehittäminen, mutta matkan varrella aihe kehittyi tiimitoiminnan kehittämiseen. Ajatuksena oli saada tiimin dynamiikka toimimaan niin, että jokainen tiimin jäsen huolehtisi […]

Elämän puu parantaa hoitotyön laatua

20.6.2022 Pielaveden asumispalvelujen tavoitteena oli kehittää työyhteisöstä toimiva ja hyvinvoiva. Yksikössä kehitystyötä tehtiin niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvoinnin eteen. Pielakodin ja Ilonakodin sadan päivän kehittämistyön perustana oli ajatus siitä, että asukas on toiminnan ykkönen ja työn merkitys näkyy työskentelyssä. Yksiköt pitivät tärkeänä sitä, että korona-aikana vähemmälle huomiolle jäänyttä asukkaiden vapaa-ajan toimintaa elvytetään. Lisäksi tehtiin palvelulupaukset […]

Kasvokkain–näyttely avattiin Savonialla

Meeri Koutaniemen ja Tehyn yhteinen Kasvokkain-näyttely avattiin Savonialla 13.4. Kuudestatoista valokuvasta ja niissä esiintyvien henkilöiden omista tarinoista koostuva näyttely on puheenvuoro ihmisen ja työn arvosta. Teoksessaan valokuvaaja ja dokumentaristi nostaa esiin yhteiskunnassamme olevan arvoristiriidan: hoitotyöntekijöitä arvostetaan puheissa, mutta arvostus ei näy palkkauksessa tai siinä, että alan todella suuret ja alati kärjistyvät haasteet otettaisiin tosissaan. – […]