Tiimihenkeä etsimässä

16.12.2021

Tuusniemen kotipalvelu tavoitteli sadan päivän kokeilulla parempaa työhyvinvointia ja tiimihengen edistämistä kahden tiimin välillä. Me-henki löytyi yhteisten kokoontumisten kautta.

Kokeilun aluksi hankittiin yhteiset tiimitilat Kunnantalolta, missä työvuorot voitaisiin aloittaa yhteisellä kokoontumisella yhteisissä tiloissa työjaosta sopien. Lisäksi päätettiin, että tiimikokoukset pidetään viikoittain, ja tiimitilan ilmoitustaululle kootaan käsiteltävät asiat ennen kokouksia. Tällöin kaikki tuovat heille tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja sovittavaksi.

– Halusimme huomata, että me olemme me, sanoo Tuusniemen kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja Pirjo Semi.

Myös yhteiset kokoontumiset esimerkiksi virkistysiltapäivien merkeissä sekä muut epäviralliset yhteiset tilaisuudet koettiin keinoiksi kasvattaa yhteishenkeä.

Kokeilun aikana opeteltiin myös positiivisen palautteen antamista työkaverille, joka usein unohtuu arjen kiireiden keskelle. Jotta muutosprosessi yksikön toiminnassa lähti käyntiin, Semi kokee siihen tarvitun ulkopuolista vetoapua.

– Keskityimme niin kokonaisvaltaisesti oman työmme tekemiseen, että tarvitsimme asiantuntijan tuuppausta, jotta kehittämistyö saatiin alkuun. Oli tärkeää pysähtyä asian äärelle ja alkaa aktiivisesti edistää muutosta toimenpiteiden kautta.  

Me olemme me

Marraskuun alkuun mennessä, jolloin Tuusniemen sadan päivän kokeilun päätöskahvit juotiin, tiimin me-henki oli löytynyt ja sen myötä myös viestintä voi paremmin. Tiimin yhteiset tilat ja säännölliset kokoukset, missä asioista päästään keskustelemaan, ovat auttaneet tutustumaan muihin työntekijöihin. Sisäinen tiedonkulku tulee parantumaan vielä sähköisen viestinnän kautta, kunhan kaikilla työntekijöillä on työn puolesta älypuhelimet käytössään. Some-viestinnän kautta aiotaan parantaa puolestaan työn ulkoista näkyvyyttä.

– Olemme lisänneet tiedonvälitystä tärkeimmille yhteistyötahoillemme, jonka myötä he saavat tietoa kotipalvelusta ja siitä, mitä meillä tehdään. 

Tuusniemellä tiedetään, että toimiakseen tiimihenki vaatii samalla tavoin muistamista ja ylläpitoa kuin mitkä tahansa ihmissuhteet. Siinä, missä aikaisemmin yhteiset virkistyspäivät jäivät helposti suunnitteluasteelle, ne saavat nykyään selkeän päivämäärän, mitä odottaa. Sellainen on keväämmällä tulossa.

– Avoimuus, arvostus ja kunnioitus sekä yhteistyö ja avunanto erillään toimivien tiimien ja työntekijöiden kesken. Siinä on toimivan tiimihengen ainekset.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK