Rohkeus esittää ideoita kehittää osaston toimintaa

17.12.2021

Iisalmelaisen Palvelukeskus Kirkonsalmen Päivänkaaren yksikön kehittämiskohteena oli miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Kokeilu toi jouhevuutta ja viestintä ja avoimuus tiimin sisällä paranivat.

Maaliskuussa 2021 käynnistyneen sadan päivän kokeilun oli määrä kestää kesäkuun alkuun, mutta henkilöstövaihdosten vuoksi kokeiluaikaa jatkettiin elokuun loppupuolelle saakka. Loppuarviointi pidettiin marraskuun alussa. Kehittämistyön tavoitteena oli työilmapiirin parantaminen ja uusien toimintatapojen ottaminen käyttöön, jotta työt osastolla sujuisivat jouhevammin ja ajankäytöltään tehokkaammin.
– Kaipasimme kokeilulta kehitysideoita osaston toimintaan ja keinoja kommunikaation parantamiseen tiimin sisällä.  Halusimme saada myös rohkeutta esittää uusia ideoita muun muassa siihen, kuinka toimintaa voisi kehittää ja kuinka henkilöstö saataisiin paremmin sitoutumaan yhdessä sovittuihin asioihin, Päivänkaaren lähiesihenkilö Anne Korhonen ja sairaanhoitaja Satu Ruotsalainen sanovat.

Rohkeutta omaan ilmaisuun

Kokeilun myötä käyttöön otettiin säännölliset tiimikokoukset. Kesän ajaksi ne taukosivat, mutta syksyllä ne palasivat taas osaksi osaston arkea. Kokeilun tuloksena sekä työilmapiiri osastolla että luottamus työkavereita kohtaan paranivat. Nyt Päivänkaaressa uskalletaan kokeilla yhdessä uutta. Lisäksi yksikössä tuetaan työkaveria tuomaan uusia ideoita esille.
– Tiimi viestii nykyään paremmin ja asioista sovitaan yhdessä. Yhteisiin päätöksiin sitoudutaan. Rohkeus esittää omia ajatuksia ja mielipiteitä on kasvanut ja lisäksi osaston toiminta on jouhevoitunut.
Omalta osaltaan sujuvuutta on parantanut myös Teamsin käyttö, jossa viestitään muun muassa osaston asioista. Työkäytäntöjä on puolestaan kehitetty esimerkiksi siten, että suihkutuksia tehdään joka päivä ja osaston työt hoidetaan yhdessä toisia auttaen.
– Yhdessä saimme hyviä ideoita aikaiseksi, joita kokeiltiin ja osa niistä jäi käytäntöön. Osaamme nyt kehittää toimintatapojamme ja tuoda uusia ajatuksiamme paremmin esiin.

Kehittämistyö jatkuu

Yhtenä kokeilun tavoitteena oli saada omaiset osallistettua vahvemmin hoitoon ja hoivaan liittyviin asioihin sekä innostettua omaisia ja läheisiä käyttämään videopuhelinsovellus eChattiä. Sovellus on siitä mainio, että se mahdollistaa yhteydenpidon välimatkasta huolimatta ja siten tuo sisältöä osaston asukkaiden arkeen.
– Palvelua voidaan hyödyntää myös muun muassa hoitoneuvotteluissa.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK