Muistilistat arjen työtä helpottamaan

27.6.2022

Kuopion kotihoidon Kasarmin hoitorinki halusi kehittää perehdyttämisen kokonaisuutta ja asiakastyöhön liittyviä muistilistoja. Kehittämistyö toi apua arkeen.

Sadan päivän kokeilu alkoi alkuvuodesta 2021 yhteisellä suunnittelupalaverilla. Koronarokotukset ja toimistotilan muutos jarruttivat kehittämistyön etenemistä, mutta kesällä 2021 päästiin vauhtiin ja saatiin lomakeluonnokset tehtyä. Syksyllä kehittämistyö eteni omalla painollaan ja tammikuussa 2022 oli loppuarvioinnin aika.

Hoitoringin osallistuminen kehittämistyöhön oli aktiivista ja tehtävänjako selvä: Esimies mahdollisti kehittämiseen aikaa, tiimin sairaanhoitaja oli mukana kehittämistyössä ja ideoimassa ja omalta osaltaan edistämässä projektia. Lähihoitajat puolestaan toimivat kehittämistyön aktiivisina vetäjiä ja valmistelivat lomakeluonnokset sekä osallistivat myös muun tiimin kehitystyöhön. Valmisteluajan jälkeen alkoi sadan päivän kokeilujakso, jolloin lomakkeita testattiin ja kokeiltiin arkityössä.
– Sinnikkäästi tekemällä saatiin koko kehittämistyö maaliin. Nyt meillä on etukäteisperehdytysmateriaali uusille sijaisille, yleisperehdytys pitkäaikaisen sijaisen perehdyttämiseen ja lyhytaikaisen sijaisen perehdytyskaavakkeet sekä lisäksi muistilista arjen työhön niitä tilanteita varten, kun asiakassuhde kotihoitoon päättyy tai keskeytyy, sanoo hoitoringin esihenkilönä toimiva Tarja Oinonen.

Lomakkeet ja toiminnot jäävät tiimiin käyttöön ja mahdollisesti osia toimintamallista hyödynnetään myös Kuopion kotihoidon Haapaniemen hoitoringissä.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö -hanke / Savonia-ammattikorkeakoulu