Parempaa perehdytystä perehdytysohjelman avulla

21.6.2022

Iisalmen kotihoidon tavoitteena oli perehdyttämisen ja tiimitoiminnan kehittäminen. Tuloksena syntyi sovellus, jonka myötä perehdytys toimii paremmin.

Toukokuussa 2021 alkanut sadan päivän kokeilu alkoi kahden toisistaan poikkeavan teeman kanssa työskentelyllä.
– Alun perin ajatus oli työhyvinvoinnin kehittäminen, mutta matkan varrella aihe kehittyi tiimitoiminnan kehittämiseen. Ajatuksena oli saada tiimin dynamiikka toimimaan niin, että jokainen tiimin jäsen huolehtisi omista tehtävistään ja tiimit tukisivat paremmin toisiaan, sanoo Iisalmen kotihoidon lähiesihenkilö Kaisu Lohilahti.
Haasteeksi muodostui tiimin kokemus siitä, että kerralla tuli liian paljon kehitettävää yhdessä ja samassa pompsissa.
– Jouduimme priorisoimaan kehitettäviä asioita ja sillä hetkellä koimme perehdytyksen olevan kehitettävissä asioissa meille se kaikkein tärkein. Koimme sen toisaalta tukevan myös tiimitoiminnan kehittämistä, kun henkilöstö saa vahvuutta osaamiseensa.

Ennakointia tarvittaviin koulutuksiin

Kehittämistyön tuloksena yksikköön tehtiin oma sähköinen perehdytysohjelmansa, jossa käydään konkreettisesti läpi kaikki asiat uuden työntekijän tullessa taloon. Myös yksikön nykyinen henkilökunta käy läpi saman perehdytysohjelman. 
– Hyvin tarkasti on laitettu muistiin kaikki se, mitä hoitajan pitää tietää. Ohjelma sisältää myös arkiperehdyttämiskaavakkeen, ja sieltä näkyy lisäksi mitä koulutuksia pitää käydä ja kuinka usein, sanoo Iisalmen kotihoidon esihenkilö Jaana Räisänen.
Kaavakkeelta pääsee katsomaan myös esimerkiksi omavalvontasuunnitelmaa. Räisänen kokee perehdytysohjelmassa olevan kaavakkeen helppokäyttöiseksi.
– Hanke vahvisti ajatusta siitä, kuinka tärkeä asia perehdyttäminen on. Tuntuu, että uusille työntekijöille ja opiskelijoille annettava perehdytys toimii nyt paremmin, Räisänen sanoo.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö -hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu