Elämän puu parantaa hoitotyön laatua

20.6.2022

Pielaveden asumispalvelujen tavoitteena oli kehittää työyhteisöstä toimiva ja hyvinvoiva. Yksikössä kehitystyötä tehtiin niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvoinnin eteen.

Pielakodin ja Ilonakodin sadan päivän kehittämistyön perustana oli ajatus siitä, että asukas on toiminnan ykkönen ja työn merkitys näkyy työskentelyssä. Yksiköt pitivät tärkeänä sitä, että korona-aikana vähemmälle huomiolle jäänyttä asukkaiden vapaa-ajan toimintaa elvytetään. Lisäksi tehtiin palvelulupaukset siitä, millaista hoitoa yksiköiden asukkaille on tarjolla.
– Lähdimme tavoittelemaan vanhustyön hyvien puolien esiin nostamista niin työyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Yhteinen tekemisen meininki ja se, että jokainen tulee kuulluksi, olivat tekoja, joiden kautta tavoite pyrittiin saavuttamaan. Pyrimme lisäksi löytämään positiivisia ajatuksia omasta työyhteisöstämme sen sijaan, että meille olisi annettu valmiita malleja siitä, kuinka toimia, sanoo Pielaveden kunnan vanhuspalvelujen päällikkö Minna Leskinen.
Jotta asukkaiden vapaa-ajan toiminnassa näkyisivät entistä paremmin asukkaiden yksilölliset vahvuudet ja voimavarat, valmennettiin henkilöstö käyttämään työssään Elämän puu -toimintamallia. Elämän puu on juliste, johon kirjataan asukkaan haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta sekä mieltymykset ja asiat, joista hän ei pidä. Kun toiveet ja tarpeet on tehty näkyviksi, on hoitajien helpompi ymmärtää asiakasta ja suunnitella hänen hoitoaan.

Monta hyvää asiaa

Vaikka vuoden 2021 kesä- ja korona-aika koettiin haastavina aikoina kehittämistyölle, Leskinen on kokonaisuuteen tyytyväinen.  
– Henkilökunta osallistui hankkeeseen mahdollisuuksien mukaan. Tuli hyviä kokemuksia. Kokeilusta jäi kipinä tiimin yhteiseen toimintaan ja toisaalta sitten myös yksikköjen välillä toiminta tiivistyi ja yksiköiden rajat pehmenivät, kun teimme kehittämistyötä yhdessä.
Elämänpuumenetelmä jäi käyttöön, samoin kuin hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetut rekrytoinnin avuksi kuvatut videot.
– Myös palvelulupaukset ovat meillä näkyvästi seinällä. Yksi näkyvimpiä juttuja hoitolupausten ja tiimihengen parantumisen myötä oli myös sähköisen perehdytysalustan toteuttaminen ja käyttöönotto osana laadukasta hoitotyötä.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö -hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu