Iäkäs, harmaahiuksinen nainen keinuu silmät kiinni hymyillen.

Uutiset

Rohkeus esittää ideoita kehittää osaston toimintaa

17.12.2021 Iisalmelaisen Palvelukeskus Kirkonsalmen Päivänkaaren yksikön kehittämiskohteena oli miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Kokeilu toi jouhevuutta ja viestintä ja avoimuus tiimin sisällä paranivat. Maaliskuussa 2021 käynnistyneen sadan päivän kokeilun oli määrä kestää kesäkuun alkuun, mutta henkilöstövaihdosten vuoksi kokeiluaikaa jatkettiin elokuun loppupuolelle saakka. Loppuarviointi pidettiin marraskuun alussa. Kehittämistyön tavoitteena oli työilmapiirin parantaminen ja uusien toimintatapojen ottaminen käyttöön, […]

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen aikataulumuutos

Vetovoimainen vanhustyö -hanke on hakenut jatkoaikaa kesäkuun 2022 lopusta joulukuun 2022 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2022 saakka, jotta hankesuunnitelman mukaiset kehittämiskokeilut ehditään suorittaa loppuun saakka.

Kasvokkain–näyttely avattiin Savonialla

Meeri Koutaniemen ja Tehyn yhteinen Kasvokkain-näyttely avattiin Savonialla 13.4. Kuudestatoista valokuvasta ja niissä esiintyvien henkilöiden omista tarinoista koostuva näyttely on puheenvuoro ihmisen ja työn arvosta. Teoksessaan valokuvaaja ja dokumentaristi nostaa esiin yhteiskunnassamme olevan arvoristiriidan: hoitotyöntekijöitä arvostetaan puheissa, mutta arvostus ei näy palkkauksessa tai siinä, että alan todella suuret ja alati kärjistyvät haasteet otettaisiin tosissaan. – […]

Elämän puu parantaa hoitotyön laatua

20.6.2022 Pielaveden asumispalvelujen tavoitteena oli kehittää työyhteisöstä toimiva ja hyvinvoiva. Yksikössä kehitystyötä tehtiin niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvoinnin eteen. Pielakodin ja Ilonakodin sadan päivän kehittämistyön perustana oli ajatus siitä, että asukas on toiminnan ykkönen ja työn merkitys näkyy työskentelyssä. Yksiköt pitivät tärkeänä sitä, että korona-aikana vähemmälle huomiolle jäänyttä asukkaiden vapaa-ajan toimintaa elvytetään. Lisäksi tehtiin palvelulupaukset […]

Parempaa perehdytystä perehdytysohjelman avulla

21.6.2022 Iisalmen kotihoidon tavoitteena oli perehdyttämisen ja tiimitoiminnan kehittäminen. Tuloksena syntyi sovellus, jonka myötä perehdytys toimii paremmin. Toukokuussa 2021 alkanut sadan päivän kokeilu alkoi kahden toisistaan poikkeavan teeman kanssa työskentelyllä.– Alun perin ajatus oli työhyvinvoinnin kehittäminen, mutta matkan varrella aihe kehittyi tiimitoiminnan kehittämiseen. Ajatuksena oli saada tiimin dynamiikka toimimaan niin, että jokainen tiimin jäsen huolehtisi […]

Uudet työlistat toivat tasapuolisuutta

22.6.2022 Rautalammin kotihoidon Kyläntiimi lähti tasapainottamaan työalueita ja niihin liittyviä tehtäviä. Lopputuloksena hoitajaparit sekoitettiin ja työlistat pistettiin uusiksi. Touko-kesäkuussa 2021 käynnistynyt sadan päivän kokeilu aloitettiin sopimalla iltapäivä, jolloin kokeilun ydin eli työvuorolistojen tarkastelu otettiin kunnolla esiin. Tiimin vetäjä oli alustavasti askarrellut työlistapohjien mukaisesti asiakkaat erillisille papereille sekä merkannut eri värein käyntien ajankohdat ja tarkoitukset.– Vähensimme […]

Listat auttavat muistamaan tärkeitä asioita

23.6.2022 Siilinjärven Mummon Kammarissa kehitettiin päivittäistä raportointia ja perehdytystä Kaaripolun kehitysidean pohjalta. Syksyllä 2021 Kaaripolun kehittämistyöstä vastaavat työntekijät kävivät esittelemässä Kaaripolun kehittämistyötä lyhytaikaishoitoa tarjoavan Mummon Kammarin henkilöstölle. Kehittämistyön tuloksena syntyneistä päivittäisraportoinnin listasta, perehdytykseen liittyvistä muistilistasta ja palautelomakkeesta innostuttiin siinä määrin, että yksikkö päätti ottaa ne kokeiluun. Kokeilun aikana päivittäisraportoinnin listaa kehitettiin soveltuvammaksi lyhytaikaishoidon yksikköön jättämällä […]

Muistilistat arjen työtä helpottamaan

27.6.2022 Kuopion kotihoidon Kasarmin hoitorinki halusi kehittää perehdyttämisen kokonaisuutta ja asiakastyöhön liittyviä muistilistoja. Kehittämistyö toi apua arkeen. Sadan päivän kokeilu alkoi alkuvuodesta 2021 yhteisellä suunnittelupalaverilla. Koronarokotukset ja toimistotilan muutos jarruttivat kehittämistyön etenemistä, mutta kesällä 2021 päästiin vauhtiin ja saatiin lomakeluonnokset tehtyä. Syksyllä kehittämistyö eteni omalla painollaan ja tammikuussa 2022 oli loppuarvioinnin aika. Hoitoringin osallistuminen kehittämistyöhön […]