Kaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

10.12.2021

Siilinjärven asumispalvelujen Kaaripolun palvelukodin kehitystarve kohdistui perehdyttämiseen ja raportointiin. Uusi perehdytyskaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden.

Kehittämistyön suunnittelu alkoi syksyllä 2020 yhteisillä työpajoilla. Työpajoissa tarkasteltiin organisaatiokohtaisten yksiköitten vahvuuksia ja heikkouksia kartoittavien henkilöstökyselyjen tuloksia. Niiden pohjalta ideoitiin yhdessä Kaaripolun tiimin kanssa heille eniten arvoa tuova kehittämisen kohde vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden näkökulmista. Kehittämisen kohteeksi valikoituivat perehdyttäminen ja päivittäinen raportointi. Siihen sisältyivät perehdyttämisen muistilistat, opiskelijoiden ja sijaisten palautelomake, päivittäiseen raportointiin liittyvä muisti- eli niin sanottu raporttilista sekä perehdyttämisen prosessin uudistaminen yksikössä.

Käytännön toteutus aloitettiin nimeämällä Kaaripolulta hankkeen vastuuhenkilöiksi kaksi työntekijää, jotka pystyivät linkittämään omiin sairaanhoitajaopintoihinsa kehittämistyön suunnittelua ja eteenpäin viemistä. Hanke oli mukana sparraamassa yksikköä koko kehittämistyön ajan. Vastuuhenkilöt osallistivat koko henkilöstön kehittämistyöhön niin, että se oli mukana ja tietoinen kehittämistyöstä koko projektin ajan. Lisäksi he ovat saaneet vietyä kehitystyötä eteenpäin myös Siilijärven muihin asumisen yksiköihin kouluttaen, innostaen ja ohjeistaen.

Kokeilu osana opinnäytetyötä

Sadan päivän kokeilun tuloksena Kaaripolulla on otettu käyttöön päivittäiseen tiedottamiseen liittyvä muistilista, joka helpottaa erityisesti uusia työntekijöitä. Lisäksi uutena ovat tulleet tavoitteiden mukaiset perehdyttämisen muistilistat ja uudistettu perehdyttämisen prosessi.

– Teimme perehdytyslomakkeet osana Suvi Piirosen ja Jonna Paanasen sairaanhoitajaopintoja. Ne ovat olleet käytössä nyt keväästä 2021 lähtien. Tällä hetkellä lomakkeet ovat käytössä kahdella oppisopimusopiskelijalla, Kaaripolun Saija Kukkonen ja Kirsi Hytönen kertovat.

Opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvää. Kaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja muistuttaa käymään kaikki oleelliset asiat läpi.

– Nyt vähään aikaan ei ole tullut uusia ajatuksia perehdytyslomakkeisiin liittyen, koska meille ei ole tullut uusia sijaisia, joiden perehdytyksessä lomaketta olisi tarvittu.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK