Voimatiimi voittoon!

Päiväys 31.3.2021
Kuvassa osa voimatiimiläisiä juhlimassa voittoa. Vasemmalta takarivissä palveluohjaaja Kati Somppi, fysioterapeutti Kaisu Mäenpää, kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen, palveluohjaaja Kirsi Saarelainen, fysioterapeutti Kiia Räsänen, voimavarahoitaja Kirsi Verlin. Eturivissä vasemmalta muistikoordinaattori Karita Saarilampi, kotiutussairaanhoitaja Riitta Valo, asukasvastaava Johanna Kosloff ja voimavarahoitaja Kirsi Verlin.

Juhlinnoissa mukana myöhemmin: kotiutushoitaja Paula Puttonen, senioripuhelimen hoitaja Elina Ojanen, fysioterapeutti Elina Tikkala ja muistihoitaja/päiväkeskuksen vastaava sairaanhoitaja Marjo Sipponen. Kuva Marjukka Tervo.

Voimatiimi on Keuruun kaupungin 12 työntekijän monialainen työyhteisö, jossa tehdään palvelu- ja hoidon tarpeen arviointia (kartoituskäynnit, senioripuhelimen neuvonta, hoitoneuvottelut), asiakkaiden hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (fysioterapia, muistikoordinaattori, voimavarahoitaja, kotiutus) ja järjestetään tarpeen mukaisia palveluita (mm. kotihoito, arviointijaksot, ateria-ja turvapalvelut). Voimatiimissä palkinto otettiin vastaan ilolla, naurulla ja kakkukahvien kera.

Voimatiimin menestysresepti on aito kiinnostus asiakasta kohtaan ja asiakas- ja voimavaralähtöinen työote. Asiakkaan kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja oman näköisen elämän tukeminen ovat asiakastyössä keskiössä.

”Motivaatio työhömme löytyy siitä, kun asiakkaiden hyvinvoinnissa tapahtuu positiivisia muutoksia ja keksimme haasteisiin ratkaisuja”

Lisäksi voimatiimin onnistumisen edellytyksenä on ollut toimiva monialainen yhteistyö. Onnistumisen ilot jaetaan ja toisia tuetaan haasteiden edessä. Eri alojen ammattilaiset arvostavat toisten osaamista ja jokainen antaa tietonsa ja taitonsa asiakkaan eduksi. Yhteinen visio luo positiivisen ilmapiirin, jossa toisia kannustetaan ja tuetaan. Myös esimiestyö on tiimiläisten mukaan onnistumisen taustalla. Innostava, luottava ja kehittämismyönteinen esimiestyö ja työn tekijöiden jaksamista tukeva johtaminen on osa menestysreseptiä.

Voimatiimissä kehitytään ja kehitetään. Työntekijät tekevät työtä intohimoisella ja energisellä työotteella. Jokainen on sitoutunut oman osaamisensa kehittämiseen, jotta asiakkaat saisivat parasta mahdollista tukea. Erilaisia toimintoja kokeillaan ketterästi. Esimerkiksi etsivän vanhustyön hengessä jalkaudutaan paikallisten markettien auloihin ja torille, kotihoidossa kokeillaan asiakkaiden liikuntareseptiä ja senioripuhelin toiminta käynnistettiin tänä vuonna. Työntekijöiden vahvuudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan kehittämistyössä niin että työ säilyy mielenkiintoisena ja antaa sopivasti haasteita.

”Olemme ylpeitä tiimistämme, joka innostaa itse itseään. Tähän tiimiin on hyvä kuulua.”