Vetovoimaa videosta

15.12.2021

Pielaveden kotihoito lähti sadan päivän kokeiluun kehittääkseen ja yhtenäistääkseen perehdytystään. Syntyi sähköinen perehdytysalusta ja video, jonka teko oli tyhy-toimintaa parhaimmillaan.

Kehittämistyöskentely aloitettiin työyhteisön yhteisellä työpajalla marraskuussa 2020, jolloin käytiin yhdessä läpi henkilöstökyselyn tuloksia ja päätettiin kehittämiskohteista. Kehittämistyö oli kokeiluun osallistuneelta tiimiltä iso ponnistus käyttöön otettavan sähköisen alustan valinnan ja selvitystyön osalta. Lisätyötä tuottivat alustalle tulevan materiaalin teko ja sivuston ulkoasun suunnittelu.

– Toimme koko vanhuspalveluiden perehdytysmateriaalin sähköiseen muotoon SharePoint-alustalle kronologiseen järjestykseen. Lisäksi alustaa visualisoitiin kuvin ja videoin, kertoo Pielaveden kotihoidossa työskentelevä fysioterapeutti Minna Jussila.

Kehittämistyö jatkui sadan päivän sijaan koko vuoden 2021 ajan. Pielaveden kotihoidon työntekijät pääsivät osallistumaan kehittämistyöhön tuottamalla ja päivittämällä perehdyttämisen sisältöjä omien osaamistensa ja työnkuviensa osalta sekä antamaan palautetta sivustosta ja sisällöistä koko prosessin ajan. Alustan lisäksi kokeilun aikana syntyi myös lähihoitaja Vilma Väänäsen tähdittämä My Day -video lähihoitajan työpäivästä sekä hupailupätkä videon teossa syntyneistä mokista.

– Päivä kotihoidossa -video syntyi Pielaveden kunnan digineuvoja Sonja Roivaisen avustuksella, joka oli vahvasti mukana myös perehdytysalustan teossa luoden ajatuksemme ja ideamme tähän päivään. Tekeminen oli hetkittäin todella hauskaa. Se oli tyhy-toimintaa parhaimmillaan!

Realistinen kuva hauskalla tavalla

Uuden sähköisen perehdytysalustan myötä kotihoito pääsee eroon perinteisistä käsikansioista, joissa tiedot vanhentuvat sähköistä alustaa helpommin. Lisäksi kaikki tieto löytyy nyt samasta paikasta. Perehdytysalusta ja video koetaan Pielaveden yksikön vetovoimatekijöinä, jotka lisäävät kotihoidon tunnettuutta ja houkuttelevuutta ja antavat realistisen kuvan työstä hauskalla tavalla.

– Tekemämme video löytyy Pielaveden kunnan YouTube-kanavalta ja sitä käytetään myös apuna rekrytoidessa uusia työntekijöitä yksikköömme. Vuoden 2022 alussa julkaistavan sähköisen alustan perehdytysmateriaali tulee puolestaan koko perusturvaosaston väen nähtäväksi. Se tuo työtämme näkyväksi ja helpottaa työnkiertoakin.

Roivaisen mukaan suunnitelmissa on saada kaikki kunnan perehdytysmateriaalit siirrettyä sähköiselle alustalle. Silloin kaikki, joiden materiaaleja alustalla on, pääsisivät katsomaan toistensa aineistoja ilman rajoituksia.

– Seuraava vuosi on mukava aloittaa, kun nämä asiat ovat kunnossa, Jussila sanoo.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK