Viestinnän kehittämistyö toi näkyvyyttä

30.11.2021

Pohjois-Savon Muistin 100 päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää järjestön ulkoista viestintää. Lopputuloksena näkyvyys parantui ja yhteydenotot lisääntyivät.

Kokeilu käynnistettiin maaliskuussa 2021. Yksikkö laati viestintäsuunnitelman, johon kirjattiin tarkasti kaikki se, mitä kehittämistyön kautta haluttiin saavuttaa. Listalla oli muun muassa toive yleisen tietoisuuden lisäämisestä muistista ja muistisairauksista sekä yhdistyksen viestinnän saavutettavuuden ja säännöllisyyden parantamisesta. Viestinnän kohderyhmiksi ajateltiin muistisairaat ja heidän läheisensä, yhteistyökumppanit, ammattilaiset ja opiskelijat. Viestintää aiottiin toteuttaa sosiaalisen median kanavien lisäksi sähköposti- ja tekstiviestein, tapahtumin, joukkoviestinnän, esitteiden ja puskaradion kautta. Viestinnän säännöllisyyden tueksi laadittiin viestinnän vuosikello, joka kertoi, mikä asia tuli milloinkin huomioida viestinnän toteutuksessa. Uutena työmuotona otettiin käyttöön Teamsin välityksellä toteutetut etämuistikahvilat ja etämuistitreenit.

– Etämuistikahviloissa jaoimme tietoa muistisairauksista ja arjen turvallisuudesta. Aiheina olivat muun muassa edunvalvontavaltuutus, muisti ja ajokortti, uni ja lepo sekä ravinto ja muisti. Etämuistitreeneissä käsittelimme aivojen aktivointia ja mielen hyvinvointia, toiminnanjohtaja Eija Rytkönen kertoo.

Omin voimin eteenpäin

Huhtikuussa 2021 pidetyssä väliarvioinnissa todettiin 100 päivän kokeilun edenneen hyvin. Yhdistyksen näkyvyys oli lisääntynyt ja esimerkiksi viikolla 11 vietetty Aivoviikko oli näkyvästi esillä Facebookissa ja Instagramissa. Työtä tehtiin yhdistysten verkkosivujen päivityksen eteen tavoitteena parantaa niiden selkeyttä esimerkiksi tapahtumakalenterin osalta. Yhdistyksen oma uutiskirje oli saanut uuden ilmeen ja yhdistyksen oma verkkolehti, Muistikukko, oli uudistustyön alla. Osallistujat olivat innokkaasti mukana ja valmiita kehittämään viestintää edelleen.

Kesäkuussa 100 päivän kokeilun tullessa päätökseensä voitiin todeta kokeilun onnistuneen hyvin. Yhdistyksen sivujen saavutettavuuden päivitys ja etäpalvelut jatkuivat edelleen. Kokeilun loppupuolella yhdistys toteutti videon ikäihmisille Koti TV:ssä esitettäväksi. Lopputuloksena oli hyvin suunniteltu ja toteutettu viestinnän kokonaisuus.

– Kehittämistyön tulos näkyy näkyvyyden ja yhteydenottojen lisääntymisenä. Olemme sittemmin opiskelleet paljon itse teknologian käyttämistä ja uusia mahdollisuuksia. Lisäksi olemme lähteneet palastelemaan sitä, miten jatkaa tästä eteenpäin sen tiedon pohjalta, mitä kokeilusta saimme. Seuraavaksi aiomme syventää kehitystyötä sisäisen viestinnän parantamiseen.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK