Kokeilun kautta selkeyttä viestintään

13.12.2021 Kiuruveden kotihoidon haasteena oli viestintäkanavien sattumanvarainen käyttö. Nyt jokaiselle viestintäkanavalle on oma, selkeä tehtävänsä. Kiuruveden kotihoidon sadan päivän kokeilu käynnistyi keväällä 2021. Ensimmäisenä tehtävälistalla oli tutustua Kiuruveden kotihoidon viestintäkanaviin. Yksikön käytössä oli Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, Teams, potilastietojärjestelmä Pegasos ja sähköposti. Kokonaiskuva yksikön viestintäkanavien käyttötarkoituksesta oli hämärä. Huolella laaditun viestintäsuunnitelman myötä yksikössä päätettiin keskittyä enimmäkseen Teamsin käyttöön […]

Viesti kulkee sisään ja ulos

2.12.2021 Kiuruvedellä sijaitsevan Palvelukeskus Virranrannan Jokirannan yksikkö kärsi sisäisen viestinnän haasteista. Sadan päivän kokeilun myötä tieto saatiin kulkemaan ja asukasturvallisuuskin parani. Toukokuussa käynnistynyt kokeilu alkoi huolellisen suunnittelun jälkeen keskiviikkoisin pidettävillä asukaspalavereilla. Aluksi kokoukset olivat sairaanhoitajavetoisia, mutta myöhemmin myös lähihoitajat alkoivat ottaa vastuuta niiden vetämisestä silloin, kun sairaanhoitaja oli poissa. Palavereista tehtiin muistio, johon jokainen hoitaja […]

Uusista hoitotyönkeinoista apua arkeen

1.12.2021 Kiuruvedellä sijaitseva Virranrannan Huusholli kaipasi apua haasteellisten hoitotilanteiden hoitamiseen ja työergonomiaan. Kokeilun aikana käyttöön otetut uudet hoitotyönkeinot toivat apua arkeen. Huhtikuussa 2021 käynnistetty sadan päivän kokeilu alkoi ohjelehtien laatimisella yksikön yksilöllisiin hoitotilanteisiin. Tavoitteena oli tarjota turvallista hoitoa asukkaalle ja kehittää hoitajien työolosuhteita. Lisäksi haasteellisten tilanteiden vähentäminen ja seuranta sekä hoitotyönkeinojen hyödyntäminen haasteellisten tilanteiden kohtaamisessa […]

Viestinnän kehittämistyö toi näkyvyyttä

30.11.2021 Pohjois-Savon Muistin 100 päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää järjestön ulkoista viestintää. Lopputuloksena näkyvyys parantui ja yhteydenotot lisääntyivät. Kokeilu käynnistettiin maaliskuussa 2021. Yksikkö laati viestintäsuunnitelman, johon kirjattiin tarkasti kaikki se, mitä kehittämistyön kautta haluttiin saavuttaa. Listalla oli muun muassa toive yleisen tietoisuuden lisäämisestä muistista ja muistisairauksista sekä yhdistyksen viestinnän saavutettavuuden ja säännöllisyyden parantamisesta. Viestinnän kohderyhmiksi […]

Perehdytyssuunnitelma saa kiitosta niin uusilta kuin vanhoiltakin työntekijöiltä

29.11.2021 Juankosken kotihoito kaipasi päivitystä perehdytyssuunnitelmaansa. Apu löytyi sadan päivän kokeilun kautta. Juankosken kotihoidon sadan päivän kokeilun tavoitteena oli laatia uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, joka mahdollistaisi tasalaatuisen palvelun tuottamisen. Keväällä 2021 käynnistyneen kokeilun myötä yksikkö laati ensin kehittämissuunnitelman, jonka mukaan projekti saatiin käyntiin. Toukokuussa 2021 pidetyssä väliarvioinnissa todettiin 100 päivän kokeilun aloituksen onnistuneen hyvin: yksikköön oli […]