Perehdytyssuunnitelma saa kiitosta niin uusilta kuin vanhoiltakin työntekijöiltä

29.11.2021

Juankosken kotihoito kaipasi päivitystä perehdytyssuunnitelmaansa. Apu löytyi sadan päivän kokeilun kautta.

Juankosken kotihoidon sadan päivän kokeilun tavoitteena oli laatia uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, joka mahdollistaisi tasalaatuisen palvelun tuottamisen. Keväällä 2021 käynnistyneen kokeilun myötä yksikkö laati ensin kehittämissuunnitelman, jonka mukaan projekti saatiin käyntiin. Toukokuussa 2021 pidetyssä väliarvioinnissa todettiin 100 päivän kokeilun aloituksen onnistuneen hyvin: yksikköön oli tullut yksi uusi sijainen ja uudet perehdytysohjeet oli otettu heti käyttöön. Elokuussa 2021 pidetty loppuarviointi osoitti kokeilun onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin. Henkilöstön sitoutuminen kehittämissuunnitelman toteuttamiseen oli aktiivista ja se tuotti tulosta.

– Nyt kaikki, jotka tulevat uutena organisaatioon, pääsevät ensin viikon mittaiseen perehdytykseen, kotihoidosta kerrotaan.

Perehdytyksessä uusi työntekijä tekee kaksi aamu- ja kaksi iltavuoroa perehdytysohjelman avulla. Kolmannessa aamuvuorossa perehtyjä tutustuu toimistolla sähköiseen perehdytysalustaan, Introon, ja tekee lääketentin. Perehdytystä helpottamaan on laadittu erilaisia tarkistuslistoja esimerkiksi pitkäaikaisen työntekijän ja lyhytaikaisen sijaisen perehdytykseen. Tarkistuslistoista käy ilmi perehdytyksen päiväkohtainen sisältö. Elokuun loppuun mennessä perehdytyksen käyneitä oli ollut 5–6.

Parempi kuin aiemmin

Perehdytyksestä saatu palaute on ollut hyvää. Perehtyjät ovat kokeneet perehdytyksen olleen paljon parempi kuin aiemmin.  Perehdytysmateriaalista on tehty kansio, josta löytyvät kaikki perehdytykseen liittyvät perusasiat kirjallisine ohjeineen. Ohjeiden toimivuus on testattu käytännön työssä. Perehdytyksen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta on ollut informatiivista hyötyä myös vakituiselle henkilökunnalle, sillä uuden materiaalin myötä on tullut esiin asioita, joita edes vakituinen henkilökunta ei ole tiennyt.

– Kyllä se havainnollistaa sen, miten hirveästi on olemassa kaikenlaista pientä nippelitietoa, mitä pitäisi hallita, kotihoidosta sanotaan.

Yksikön kehittämistyössä mukana olleet pitävät tärkeänä sitä, että koko työyhteisö on samalla lähtöviivalla eikä kukaan voi sanoa, ettei häntä olisi perehdytetty.

Seuraava askel kehittämistyössä on nyt luodun materiaalin muuttaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi yksikköön pyritään nimeämään henkilö, jonka vastuulla perehdytys on ilman uhkaa siitä, että perehdyttäjä joutuu irtautumaan muihin tehtäviin.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia AMK