Kuusi kehittämishanketta vanhustyön vetovoimaa parantamassa –maanlaajuinen somehaaste starttaa!

Vanhustyön somehaaste

Vanhustyön ongelmat ovat olleet viime vuosina otsikoissa. Alan heikko imago näkyy vaikeuksina rekrytoida hoitajia työhön ja saada opiskelijoita vanhustyön koulutusohjelmiin. Tämä heijastuu myös jo alalla olevien työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin. Vanhusten ja hoivan tarpeen lisääntyessä tilanteesta uhkaa tulla kansallinen katastrofi.

Vanhustyön kentältä kuuluu myös toisenlaisia ääniä. Hoitajat kertovat merkityksellisestä ja monipuolisesta työstä, johon on mukavaa lähteä työvuoroon sekä oman työn arjesta, joka on hyvin erilaista, kuin uutiskohuissa kerrotaan.

Kuuden kehittämishankkeen yhteinen somehaaste pyrkii tekemään vanhustyön hyvää arkea näkyväksi ja lisäämään alan arvostusta.

Somehaaste vanhustyöntekijöille starttaa: Kerro työsi #onnihetki

Haastamme vanhustyön ammattilaiset ja opiskelijat kertomaan positiivisista asioista työssään ja opiskelustaan valtakunnallisella Vanhustenviikolla 4.–11.10.2020. Viikkoa vietetään teemalla: Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

‒ Somehaasteen tavoitteena on saada vanhustyötä tekevien ja opiskelevien ääni kuuluviin, viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen tuomista iloista sekä kertoa siitä hyvästä työstä, joka usein jää näkymättömiin, viestintäasiantuntija Tytti Mönkkönen Vetovoimainen vanhustyö -hankkeesta sanoo.

Muutos lähtee kentältä, jokaisesta työntekijästä. Kun kerromme tekemisestämme, voimme innostaa ja inspiroida muita hakeutumaan alalle.

‒ Yhdessä saamme laajempaa näkyvyyttä vanhustyön hyville asioille ja voimme myös kehittää työn epäkohtia! Kehittämishankkeet ovat mukana luomassa tätä muutosta yhdessä vanhusalan toimijoiden kanssa.

Haasteeseen voi osallistua käyttämällä sosiaalisessa mediassa tunnisteita: #vetovoimaa ja #onnihetki. Näiden lisäksi eri alueilla on omat tunnisteensa, joita hankkeiden vaikutuspiirissä olevat voivat käyttää. Lisätietoja saa hankkeiden nettisivuilta ja yhteyshenkilöiltä.


Vanhustyön vetovoimaa kehitetään eri puolilla Suomea

Vanhustyön imago-ongelmiin on tartuttu Savossa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla kuudessa kehittämishankkeessa. Olemme napanneet härkää sarvista, ja päättäneet tehdä töitä ongelman ratkaisemiseksi. Resursseja löytyy ja yhteistyössä on voimaa. Tässä hankkeistamme tiivistetysti:

Vetovoimainen vanhustyö –hanke, Pohjois-Savo

 • Toteutusaikataulu: 1.1.2020–31.12.2021
 • Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä
 • Kokonaisbudjetti: 1 129 766 € Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto
 • Tavoite: Kartoittaa vanhustyön veto- ja pitovoimatekijät, kehittää mukana olevien työyksiköiden toimintaa. Luoda uudenlaista viestintäkulttuuria ja parantaa mediamielikuvia vanhustyöstä.
 • Lisätietoja: www.vetovoimainenvanhustyo.fi

Vetovoimainen kotihoito –hanke, Etelä-Savo

 • Toteutusaikataulu: 1.1.2020–31.12.2021
 • Toteuttajat: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
 • Kokonaisbudjetti: 1 301 513 € Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto sekä hankkeen toteuttajat
 • Tavoite: Vahvistaa kotihoidon vetovoimaa kehittämällä työhyvinvointia, ammatillisuutta, palveluprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää.
 • Lisätietoja: www.essote.fi/vetovoimainenkotihoito

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon-hanke, Satakunta ja Pirkanmaa

 • Toteutusaikataulu: 1.4.2020-31.3.2023
 • Toteuttajat: Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk), Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), Sasky koulutuskuntayhtymä, Porin YTAA-alueen perusturvan kotihoito, Sastamalan kaupungin ja Parkanon kaupungin (Pihlajalinna) kotihoito, Ikaalinen (Jyllin Kodit)
 • Kokonaisbudjetti: 458 297 € Rahoittaja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto
 • Tavoite: Vahvistaa kotihoidon palvelukseen valmistuvien opiskelijoiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä sekä lisätä kotihoidon työn veto- ja pitovoimaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Lisätietoja: https://vetojapitokotihoito.samk.fi/

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu –hanke), Keski-Suomi

 • Toteutusaikataulu: 1.9.2019–31.12.2020
 • Toteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö sekä hankekuntien vanhuspalveluyksiköt
 • Kokonaisbudjetti: 123 000 euroa, Rahoittajat: Työsuojelurahasto (TSR), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laukaan kunta ja Äänekosken kaupunki
 • Tavoite: Kuvata ja mallintaa kuntien kotihoitotyön palvelumuotoilua, siihen tarvittavaa osaamista ja miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta.
 • Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectnum=511014 ja hankkeen blogi https://blogit.jamk.fi/pamu/

KEMUSOTE –hanke, Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Toteutusaikataulu: 1.3.2020–28.2.2023
 • Toteuttajat: Valtakunnallista hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
 • Kokonaisbudjetti: 1 366 668 €, Rahoittaja sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto sekä hankkeen toteuttajat
 • Tavoite: JAMKin ja Xamkin osatoteutuksessa kehitetään työn erityispiirteet huomioivia ja työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja sote-alan uudenlaisiin palvelutuotantomalleihin ikääntyneiden palveluita tuottavissa yhteiskunnallisissa yrityksissä.
 • Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/kemusote/tyohyvinvoinnin_tuki/

Hyvissä handuissa himassa, Helsinki

 • Toteutusaikataulu: 1.3.2019 – 30.10.2021
 • Toteuttajat: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupungin Itäinen kotihoito ja Stadin aikuis- ja ammattiopisto.
 • Kokonaisbudjetti: 297 103 €, Rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto
 • Tavoite: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja oppilaitosten kehittäjäkumppanuutta.
 • Lisätietoja: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/hyvissa-handuissa-himassa

Osallistu haasteeseen!

Somekampanjan ohjeet voit ladata klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tervetuloa mukaan – tehdään yhdessä hyvää vanhustyön parhaaksi!

Lisätietoja somekampanjasta antaa:

Tytti Mönkkönen, viestintäasiantuntija

Vetovoimainen Vanhustyö –hanke

044 785 4942 | tytti.monkkonen@sakky.fi