Iäkäs, hymyilevä, harmaahiuksinen parrakas mies pitää kiinni voimistelurenkaista.

Blogi

Asiantuntijamme bloggaavat vanhustyön vetovoimasta, hoivatyön arjesta ja vahvoista työyhteisöistä. Kerromme hankkeen edistymisestä ja ottamistamme kehitysaskeleista. Puhumme vahvasti aiheesta ja toisinaan aiheen vierestä.

Tervetuloa viihtymään!

Onni on vanheta arvokkaasti

Lempeä tuuli havisuttelee väriloistossaan hehkuvia pihapuita, kun menen tapaamaan muistihoitajana Kuopion kaupungilla työskentelevää Erja Lindelliä. Vastaanotto on mitä lämpimin, kun istahdamme keskustelemaan arvokkaasta vanhenemisesta. Erjan työhön muistihoitajana, tai laajemmin muistikoordinaattorina kuuluu arvokkaan vanhuuden tukeminen muistisairausdiagnoosin jälkeen. Työssään Erja on asiakkaan ja läheisten tukena. Hän käy asiakkaiden kotona kartoittamassa asiakkaan vointia, palveluiden tarvetta, sekä huolehtii oikea-aikaisista […]

Onni on vanheta uutta opetellen

MIKSI JATKUVA OPPIMINEN ON TÄRKEÄÄ? Sanonta siitä, että vanha koira ei opi uutta on kumottu jo vuosia sitten itävaltalaisessa tutkimuksessa. Nuoret koirat oppivat nopeammin, mutta hämmentyivät kun yllättäviä haasteita tuli vastaan ja vanhat koirat pärjäsivät niissä tilanteissa paremmin (HS 4.2.2016). Tiedon soveltaminen ja mm. ongelmaratkaisu paranevat iän myötä. Uuden oppiminen onnistuu myös vanhana, mutta miksi […]

”MITÄ TEEN, JOS MINULLA ON JOKIN HÄTÄ?” ONNI ON VANHETA TURVALLISESSA KODISSA

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa Essotessa turvapalvelut ja turvateknologia ovat osa kotihoidon palveluja. Turvateknologian käyttöönotto suunnitellaan aina asiakkaan tarve edellä. Kaikki alkaa arviolla, onko asiakkaalla turvallista olla kotona. Asiakkaan kanssa pohditaan, kokeeko hän kodin turvalliseksi, ja onko arjessa tai toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen. Arvioinnissa myös selvitetään, onko asiakkaalla turvaverkkoja ja läheisiä, ja kuinka […]

Löydä tiesi – kosketuksen kautta

Matkan alku Hymy nousee väistämättä huulilleni, kun mietin mennyttä kesän aikana tehtyä harjoittelujaksoani. Hyvin muistan ensimmäisen päiväni. Autossa matkalla töihin soittelin parhaalle ystävälleni, joka kertoi suunnittelevansa juhannuksen ajan tekemisiään. Itse mietin, onkohan minulla keskikesän juhlan aikaan työvuoro. Toivottelin kaverille hyvää juhannusta. Hetken kuluttua olinkin perillä ja seisoin kotihoidon toimistossa valmiina aloittamaan lähihoitajaopintojen kolmannen tutkinnon osan […]

Vetovoimainen vanhustyö ja Parasta Pohjois-Savoon! yhteisillä rajapinnoilla

Parasta Pohjois-Savoon! –hanke on käynnistynyt 1.1.2019 ja hankkeen yhtenä toimenpiteenä on kouluttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä hyödyntämään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä, sekä omaa osaamista mahdollisimman laajasti työssä. Tavoitteena on näin lisätä työn mielekkyyttä sekä työssä viihtymistä ja sitä kautta parantaa asukkaiden ja asiakkaiden elämänlaatua. Työn sisällöllinen kehittyminen ja työssä viihtyminen lisäävät sosiaali- ja terveysalan työn […]

Toimintakyvyn tukemisessa tarvitaan tietoa ja luovuutta

Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa, mutta aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä terveystieteiden maisteri. Olen työskennellyt vanhojen ihmisten parissa esimerkiksi kotihoidossa, vuodeosastoilla ja palveluasumisessa. Ikääntyneiden hoitotyö on ammattitaitoa vaativa ala. Tästä ammattitaidosta on syytä olla ylpeä. Työssä tarvitaan esimerkiksi vuorovaikutusosaamista, tietoa turvallisista tavoista siirtää fyysisesti heikkokuntoista ihmistä, ymmärrystä ravitsemuksesta, suun hoidosta, ikääntyneiden sairauksista […]

Järjestötyöllä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä vähentämässä

Toimin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan Itä-Suomen alueohjaajana vähentäen iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä. Olen työskennellyt vanhustyön järjestöissä 2000-luvun alusta alkaen sosionomiksi (AMK) valmistuttuani ja syventänyt osaamistani muun muassa Itä-Suomen avoimen yliopiston gerontologian opinnoilla. Merkityksellisintä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajan työssäni on tehdä yksinäisyyttä näkyväksi sekä lisätä ymmärrystä sen tunnistamiseksi ja lempeäksi puheeksi ottamiseksi. Järjestötyö parhaimmillaan mahdollistaa ajankohtaisen gerontologisen tutkimustiedon ja kentältä […]

Hyvän elämän hoitajat

Jari Pirhonen, tutkijatohtori Helsingin yliopisto Olen tutkinut työkseni vanhuutta ja vanhojen ihmisten hoitoa seitsemän vuoden ajan. Motivaatio tutkijan uralle siirtymiseen löytyi palvelutaloista. Valmistuin nimittäin lähihoitajaksi vuonna 2008 ja tein sijaisuuksia eri taloissa parin vuoden ajan. Lopulta päätin siirtyä tutkimaan sitä, mitä itse olin työssäni kohdannut. En lähtenyt siksi, että työssä olisi ollut pois työntäviä tekijöitä, […]

Vanhustyökö vetovoimaista?

Satu Pirskanen ”Miksi haet tätä tehtävää vanhustyön lähihoitajaksi? – Olen aina tykännyt vanhoista ihmisistä. Heiltä saa kiitosta avun antamisesta. Koen, että olen voinut olla avuksi.” Yllä olevassa vastauksessa ovat lähihoitajien rekrytointihaastatteluissa usein kuullut syyt, miksi hoitajat haluavat tehdä työtä ikäihmisten parissa. Se, että ikäihmiset arvostavat hoitajia, heidän antamaansa hoitoa ja vielä näyttävät sen, on varmasti […]

Blogin toimituskunta

Minna Kaija-Kortelainen, lehtori, sosiaalialan koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, lehtori, fysioterapian koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu