Vuorovaikutuksella vetovoimaisuutta

#Puhumalla paras työyhteisö – blogisarjan aloitusosa

4.2.2021

Millaista puhetta teidän työyhteisössänne harjoitetaan?

Vanhustyön vetovoimaisuuden kehittämismatkalla yksi teema nousee toistuvasti esiin: Työyhteisön toive yhteisille keskusteluille ja paikoille, jossa yhteistä työtä voidaan suunnitella ja siitä voidaan käydä keskustelua. Ilman yhteisiä keskustelun paikkoja on työn kehittäminenkin melkeinpä mahdotonta. Varsinkin jos haluaa, että koko työyhteisö sitoutuu muutoksiin ja yhteiseen kehittämiseen.

Arjen työssä nämä rakenteet ja paikat keskustelulle usein unohtuvat vaihtuvien tilanteiden vuoksi tai hukkuvat muihin haasteisiin, kuten siihen, että tänäänkin työvuorossa on vain yksi vakituinen työntekijä ja muut ovat sijaisia. Miten kehitämme, jos tilanne on näin? Asiat yleensä siirtyvät, jäävät odottamaan seuraavaa palaveria, unohtuvat tai hautautuvat jo uusien asioiden alle.

Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen henkilöstökyselyn tuloksissa korostui yhtenä merkittävänä työntekijöiden voimavaratekijänä työyhteisön ja työkavereiden tuki ja hyvä työilmapiiri sekä hyvä henki ja hyvä meininki. Asiaa voisi kuvata tuhansin sanoin, mutta yhtä kaikki; kun työyhteisössä on hyvä tehdä työtä, on se merkittävä työhyvinvointia ja jaksamista edistävä tekijä. Kun työntekijät voivat hyvin, heijastuu hyvinvointi ja hyvä meininki myös asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyyteen. Monet yhteistyöorganisaatioistamme halusivat lähteä vahvistamaan ja kehittämään keinoja hyvän ja toimivan työyhteisön ylläpitämiseen ja rakentamiseen.

Toimiva työyhteisö on monen asian summa. Useimmat seikat ja tekijät kuitenkin näyttävät liittyvän avoimeen keskustelukulttuuriin ja työyhteisön turvallisiin ja kestäviin vuorovaikutustyyleihin. Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millaista yhteisellä työpaikalla on tehdä työtä, mutta tarvitaan myös rakenteita ja pelisilmää sekä harjoitustakin siihen, miten voimme yhteisesti vuorovaikutustamme kehittää.

Siksipä hankkeena halusimme tarttua tähän oleellisen tärkeään asiaan. Kevään aikana julkaisemme blogisarjan, joka antaa työkaluja kehittää omaa työyhteisöään entistä avoimempaan vuorovaikutukseen ja keskustelukulttuuriin.

Haastan teidät aloittamaan jo tänään pienellä palautteen antamisen harjoituksella: Anna viikon ajan joka päivä positiivista palautetta yhdelle työkaverillesi ja kerro missä tehtävässä hän onnistui tosi hyvin sen päivän aikana. Yritä pohtia konkreettista ja osuvaa palautetta juuri hänen tekemisistään!

Palautteen saaminen tuntuu uskomattoman hyvältä, varsinkin kun se tulee työkaverilta, joka tuntee työn sisällön ja siihen liittyvät haasteet. Saatat yllättyä vaikutuksista, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen!

Jatkossa blogisarjassa on tulossa helppoja käytännön vinkkejä ”helposti sulavassa” ja käytännönläheisessä muodossa. Hyppää matkaan ja seuraa #puhumallaparastyöyhteisö.

Kirjoittaja

Heli Kekäläinen, vanhustyön asiantuntija. Työskentelee Savonia-ammattikorkeakoulussa.