Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot 1 ja 2 -kokonaisuus

11.1.2022 09:00 - 1.2.2022 15:00

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen henkilöstökyselystä tuli esille, että työnohjausta ei ole saatavissa tarpeeksi tai silloin, kun sitä tarvitaan. Tämän valmennuskokonaisuuden tarkoituksena on rakentaa työyhteisöön oma toimintamalli, jonka avulla voitte käsitellä mm. työyhteisön jäseniä kuormittavia tilanteita itsenäisesti tiimin sisällä.  

Kutsumme lähijohtajia ja vastuusairaanhoitajia kehittämään kanssamme tällaiseen tilanteeseen sopivaa toimintatapaa, jossa sovelletaan työnohjauksen periaatteita ja toimintatapoja. Niitä ovat mm. kokemusten sanoittaminen, jakaminen ja pohtiminen, puhetilan varmistaminen kaikille työyhteisön jäsenille, työyhteisön jäsenten aktiivinen kuunteleminen, keskustelussa ratkaisuihin pyrkiminen syyllisten etsimisen sijaan. 

Etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • Miten työnohjaus eroaa tavallisista työpaikalla käytävistä keskusteluista? 
  • Mitä ovat teemat ja tarpeet, joiden käsittelyyn pitäisi löytää uusia puhumisen ja kuuntelemisen tapoja? 
  • Millaisia rakenteita kannattaa luoda? 

Työskentelyn tuloksena saat valmiuksia työnohjauksellisen keskustelun käynnistämiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi teemme muistilistan työnohjauksellisen keskustelun käymiseen ja menettelyn rakentamiseen omassa työyhteisössä. 

Työskentelyn ensimmäinen osuus toteutetaan simulaatio-menetelmällä Savonia ammattikorkeakoulun tiloissa. Toisessa, webinaari-muotoisessa osassa viimeistellään mallia ja kootaan kokemuksia ensimmäisistä kokeiluista. 

Valmentajina toimivat työyhteisövalmentajat Jaana Piippo ja Aija Hietanen.

Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot simulaatiotyöskentely lähijohtajille ja tiimien vastuusairaanhoitajille 11.1.2022 klo 9.00-15.00 ja toinen tilaisuus webinaarina 1.2.2022 klo 14.00-15.00. Valmennus on kaksiosainen.

Ilmoittaudu valmennuksiin seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1

ILMOITTAUTUMINEN MOLEMPIIN VALMENNUKSIIN PÄÄTTYY PERJANTAINA 7.1.2022