Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot -valmennus

1.2.2022 13:00 - 25.2.2022 12:00

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen henkilöstökyselystä tuli esille, että työnohjausta ei ole saatavissa tarpeeksi tai silloin, kun sitä tarvitaan. Tämän valmennuskokonaisuuden tavoitteena on rakentaa työyhteisöön oma toimintamalli, jonka avulla voitte käsitellä mm. työyhteisön jäseniä kuormittavia tilanteita itsenäisesti tiimin sisällä.  

Kutsumme lähijohtajia ja vastuusairaanhoitajia kehittämään kanssamme tällaiseen tilanteeseen sopivaa toimintatapaa, jossa sovelletaan työnohjauksen periaatteita ja toimintatapoja. Niitä ovat mm. kokemusten sanoittaminen, jakaminen ja pohtiminen, puhetilan varmistaminen kaikille työyhteisön jäsenille, työyhteisön jäsenten aktiivinen kuunteleminen, keskustelussa ratkaisuihin pyrkiminen syyllisten etsimisen sijaan. 

Etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • Miten työnohjaus eroaa tavallisista työpaikalla käytävistä keskusteluista? 
  • Mitä ovat teemat ja tarpeet, joiden käsittelyyn pitäisi löytää uusia puhumisen ja kuuntelemisen tapoja? 
  • Millaisia rakenteita kannattaa luoda? 

Työskentelyn tuloksena saat valmiuksia työnohjauksellisen keskustelun käynnistämiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi teemme muistilistan työnohjauksellisen keskustelun käymiseen ja menettelyn rakentamiseen omassa työyhteisössä. 

Aiemmista tiedoista poiketen valmennuskokonaisuus toteutetaan työpajoina etäyhteyksin.

Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot -valmennus lähijohtajille ja tiimien vastuusairaanhoitajille 1.2.2022 klo 13.00-15.00 ja 17.2.2022 klo 13.00-15.00.

Ohjelma 

1.2.2022 klo 13.00-15.00 

  • Pienryhmätyöskentely ja yhteiskeskustelu: Mitä ovat teemat ja tarpeet, joiden käsittelyyn pitäisi löytää uusia puhumisen ja kuuntelemisen tapoja? 
  • Tietoiskut ja keskustelut: Työnohjauksellisia keinoja ja lähestymistapoja, joiden soveltamista työyhteisössä tutkimme yhdessä 

25.2.2022 klo 10.00-12.00

  • Simulaatiotyöskentelyt: Työnohjauksellisten keinojen ja lähestymistapojen soveltaminen työyhteisöön 
  • Yhteenveto: Työnohjauksellisia keinoja soveltavien toimintamallien rakentaminen työyhteisöön 

    Valmentajina toimivat työyhteisövalmentajat Jaana Piippo ja Aija Hietanen.

HUOM! ILMOITTAUTUMINEN VALMENNUKSEEN ON PÄÄTTYNYT!

Mikäli olet jo ilmoittautunut valmennuskokonaisuuteen Veva-valmennukset 2021-2022 -sivun kautta, tulet saamaan lisätietoa tähän valmennuskokonaisuuteen liittyvistä muutoksesta sähköpostitse lähiaikoina.