Veva-valmennukset 2021-2022

24.6.2021 12:00 - 18.5.2022 15:00

Vanhustyö on erityisammattitaitoa vaativaa työtä. Etänä toteutettu lyhytvalmennus on nopea ja tehokas keino päivittää osaaminen ajan tasalle.

Vetovoimainen vanhustyö-hanke tarjoaa vanhustyön parissa työskenteleville syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana useita käytännönläheisiä valmennuksia, joiden päämääränä on edetä kohti voimavarakeskeistä vanhustyötä yhdessä etsien ja kokeillen. Suurin osa valmennuksista järjestetään Teamsissä etänä, mikä mahdollistaa paikasta riippumattoman osallistumisen. Aikaa valmennukselle varataan noin 1,5 tuntia per valmennuskerta. Valmennukset ovat veloituksettomia ja kuuluvat osaksi Vetovoimainen vanhustyö-hankkeessa tehtävää työtä vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden edistämiseksi.

VALMENNUKSET

Kohti voimavarakeskeistä vanhustyötä

Asiakasnäkökulmia vanhustenhoitoon: Persoonan tunnustamisesta sosiaaliseen kuolemaan 1.9.2021 klo 13–15

Ikäihmisen hyvän elämän tukeminen 22.9.2021 klo 13.30–15

Saattohoito 12.10.2021 klo 13-15

Saattohoito 26.10.2021 klo 13-15

Asiakaslähtöinen hoitotyön kirjaaminen 11.11.2021 klo 13-15

Vuorovaikutus ja kohtaaminen iäkkään ihmisen kanssa 18.11.2021 klo 13–15

Omaisyhteistyö 2.12.2021 klo 13.30–15

Kirjaamisen lisäkoulutus 18.5.2022 klo 13-15

Keinoja yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen

Voisiko valtaa ja vastuuta jakaa toisin? 17.11.2021 klo 13.30–14.30

Yhteisöohjautuvuuden pelisääntöjen määrittely 19.1.2022 klo 13.30–14.30

Neuvonpito päätöksenteon valmistelussa 16.2.2022 klo 13.30–14.30

Työkaluja ristiriitojen käsittelyyn 16.3.2022 klo 13.30–14.30

Lähijohtajien kahvihuone tiloja ideoiden ja kokemusten jakamiseen

Yhteinen päämäärä ja tavoitteet 21.9.2021 klo 14.00–15.00

Osaaminen ja valmius 14.10.2021 klo 14.00–15.00

Luottamus ja yhteinen vastuu 24.11.2021 klo 14.00–15.00

Toiminnalliset rakenteet 15.12.2021 klo 14.00–15.00

Ilmoittaudu valmennuksiin seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1


Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot -kokonaisuus

1.2.2022 klo 13.00–15.00 ja 17.2.2022 klo 13.00-15.00

Ilmoittaudu valmennuskokonaisuuteen seuraavasta linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/F3E2C8D519BBC0A9 <– ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT!