Iäkäs harmaahiuksinen silmälasipäinen mies hymyilee.

Tapahtumat

Minuutti vanhustyölle

Vanhustyö on kriisissä. Ala tarvitsee 30 000 uutta työntekijää 2030 mennessä. Tehtävämme on lisätä vanhustyön vetovoimaa, jotta voimme taata turvallisen ja ammattitaitoisen huolenpidon tärkeimmillemme. Sinä voit auttaa antamalla 1 minuutin aikaasi Osallistu kampanjoihimme lähettämällä omat tsemppiterveisesi ja kiitoksesi vanhustyön sankareille. Terveiset voivat olla lyhyt video (1-5 minuuttia) tai muu sinulle ominainen sisältö sosiaaliseen mediaan. Kampanjat, joiden […]

Veva-valmennukset 2021-2022

Vanhustyö on erityisammattitaitoa vaativaa työtä. Etänä toteutettu lyhytvalmennus on nopea ja tehokas keino päivittää osaaminen ajan tasalle. Vetovoimainen vanhustyö-hanke tarjoaa vanhustyön parissa työskenteleville syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana useita käytännönläheisiä valmennuksia, joiden päämääränä on edetä kohti voimavarakeskeistä vanhustyötä yhdessä etsien ja kokeillen. Suurin osa valmennuksista järjestetään Teamsissä etänä, mikä mahdollistaa paikasta riippumattoman osallistumisen. Aikaa […]

Lähijohtajien kahvihuone 1-4 – tiloja ideoiden ja kokemusten jakamiseen

Tulemalla Lähijohtajien kahvihuoneeseen virität ajatuksesi itseohjautuvuuden ja yhteisöohjautuvuuden kehittämiseen työyhteisössäsi. Yhteisöohjautuvuus on yksi lupaava organisoitumisen malli vanhustyössä. Tapaamiset toteutetaan Teamsissa. Kahvittelun lomassa keskustellaan alla olevista teemoista:     21.9.2021 klo 14.00-15.00 Yhteinen päämäärä ja tavoitteet Pohdinnan kohteena: Mitä kaikkea kehittämistyön päämäärän ja tavoitteiden kirkastaminen vaatii?  14.10.2021 klo 14.00-15.00 Osaaminen ja valmius  Pohdinnan kohteena: Mitä meidän tulisi ymmärtää yhteisöohjautuvuudesta ennen kuin lähdemme liikkeelle kehittämään?  24.11.2021 klo 14.00-15.00 Luottamus ja yhteinen vastuu  Pohdinnan kohteena: Mistä tekijöistä luottamus syntyy työyhteisössä?  15.12.2021 klo 14.00-15.00 Yhteisöohjautuvuutta rakentavia […]

Saattohoito 1 ja 2

Terhokodin sairaanhoitaja Martta Holmevaaran pitämä Saattohoito-valmennus on kaksiosainen. Valmennus sisältää kuolemiseen liittyvät hoitolinjaukset ja käytännön järjestelyt sekä psykososiaalisen ja fyysisen näkökulman saattohoidossa. Valmennus on kaksiosainen ja se toteutetaan tiistaina 12.10.2021 klo 13-15 ja tiistaina 26.10.2021 klo 13-15. Ilmoittaudu molempiin valmennuksiin seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1 ILMOITTAUTUMINEN 1. VALMENNUKSEEN PÄÄTTYY PERJANTAINA 8.10. ILMOITTAUTUMINEN 2. VALMENNUKSEEN PÄÄTTYY PERJANTAINA 22.10.

VANHUSTYÖSSÄ HYVÄÄ NÄKYVISSÄ

Vanhustyöhankkeiden yhteinen webinaari kaikenlaisille päättäjille järjestetään 25.10.2021 kello 13.00-15.00 Ongelmien sijaan tarjoamme eri puolella Suomea kehitettyjä ratkaisuja ja näyttelijälegenda Seela Sellan suorat sanat vanhustyön imagosta. Ilmoittaudu mukaan tästä 21.10. mennessä! Seuraa tapahtuman valmisteluja ja tiedotusta Facebookissa! #vanhustyö #hyväänäkyvissä Tapahtuman tuottavat seuraavat hankkeet Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa – Hyvä veto (Työterveyslaitos) Hyvissä […]

Keinoja yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen 1-4

Vanhustyön lähijohtajille, vanhustyössä työskenteleville ja sen uusista tuulista kiinnostuneille tarkoitetut webinaarit tarjoavat tietoa ja kokemuksia yhteisöohjautuvuudesta käytännössä.  Kysymme, minkä pitäisi muuttua, jotta tiimi voisi toimia itsenäisemmin.  Teemat:   17.11.2021 klo 13.30-14.30 Voisiko valtaa ja vastuuta jakaa toisin?  19.1.2022 klo 13.30-14.30 Yhteisöohjautuvuuden pelisääntöjen määrittely   16.2.2022 klo 13.30-14.30 Neuvonpito päätöksenteon valmistelussa  16.3.2022 klo 13.30-14.30 Työkaluja ristiriitojen käsittelyyn  Teemojen alustajina toimivat työyhteisövalmentajat Aija Hietanen ja Jaana Piippo. Tapaamiset toteutetaan Teamsissa. Ilmoittaudu molempiin valmennuksiin seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1 ILMOITTAUTUMINEN 1. VALMENNUKSEEN PÄÄTTYY […]

Vuorovaikutus ja kohtaaminen iäkkään ihmisen kanssa

Iltapäivän tapaamisessa pysähdytään pohtimaan arvostavan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin keinoja ja mahdollisuuksia erilaisissa arjen tilanteissa. Aihetta lähestytään muun muassa validaation ja muistisairaan ihmisen näkökulmasta ratkaisukeskeisesti. Valmennuksen tavoitteena on herättää mielenkiinto tutkia omaa tapaa toimia ja työskennellä sekä saada kipinä kokeilemaan uusia asioista omassa työssä ja arjen kohtaamisissa. Kouluttajana vanhustyön lehtori Minna Tikkanen, Sakky. Vuorovaikutus ja kohtaaminen […]

Omaisyhteistyö

Valmennuksessa kerrotaan omaisyhteistyön merkityksestä sekä yhteistyön kehittämisestä ja hyvistä käytännöistä. Kouluttajina toimivat vanhustyön asiantuntijat Satu Pirskanen ja Arja Virolainen. Omaisyhteistyö torstaina 2.12.2021 klo 13.30–15. Ilmoittaudu valmennukseen seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1 ILMOITTAUTUMINEN TÄHÄN VALMENNUKSEEN PÄÄTTYY PERJANTAINA 26.11.

Työyhteisön omat työnohjaukselliset keinot 1 ja 2 -kokonaisuus

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen henkilöstökyselystä tuli esille, että työnohjausta ei ole saatavissa tarpeeksi tai silloin, kun sitä tarvitaan. Tämän valmennuskokonaisuuden tarkoituksena on rakentaa työyhteisöön oma toimintamalli, jonka avulla voitte käsitellä mm. työyhteisön jäseniä kuormittavia tilanteita itsenäisesti tiimin sisällä.   Kutsumme lähijohtajia ja vastuusairaanhoitajia kehittämään kanssamme tällaiseen tilanteeseen sopivaa toimintatapaa, jossa sovelletaan työnohjauksen periaatteita ja toimintatapoja. Niitä ovat mm. kokemusten sanoittaminen, jakaminen ja pohtiminen, puhetilan varmistaminen kaikille työyhteisön jäsenille, työyhteisön jäsenten aktiivinen kuunteleminen, keskustelussa ratkaisuihin pyrkiminen syyllisten […]