Vetovoiman itsearviointi tilastot

Itsearvio on täytetty loppuun 31 kertaa

Keskiarvot aihealueittain

Jokaisesta aihealueesta on laskettu lomakkeen täyttäjien vastausten keskiarvojen keskiarvo. Keskiarvot ovat asteikolla 1-5 (”Ei lainkaan”-”Erittäin paljon”).

  • Arvostus: 3.16
  • Henkilöstöresurssi: 3.08
  • Joustavat työelämäratkaisut: 3.68
  • Osallistava ja henkilöstöä tukeva johtaminen: 3.58
  • Perehdyttäminen ja opiskelijan ohjaus: 3.05
  • Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö: 3.43
  • Ulkoinen viestintä: 2.78
  • Vahva ammattiosaaminen ja työn kehittäminen: 3.04
  • Vanhustyön voimavaralähtöinen toimintatapa: 3.58
  • Kaikki aihealueet: 3.24

Väittämien vastausten hajonnat

Tällä tilastosivulla näkyy kaikkien lomakkeen lähettäneiden vastausten hajonta. Keskiarvoja kysymyksittäin ei ole laskettu.

Arvostus

Henkilöstöresurssi

Joustavat työelämäratkaisut

Osallistava ja henkilöstöä tukeva johtaminen

Perehdyttäminen ja opiskelijan ohjaus

Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö

Ulkoinen viestintä

Vahva ammattiosaaminen ja työn kehittäminen

Vanhustyön voimavaralähtöinen toimintatapa