Viestintävalmennus, osa 2: Viestintäsuunnitelmien laadinta -suunnitelmallisuus helpottaa käytännön toteutusta.

20.10.2020 13:00 - 20.10.2020 15:00

Viestinnän valmennuskokonaisuuden 2. osa järjestetään Teamsissa 20.10.2020.

Viestinnän valmennus -kokonaisuus sisältää kaksi webinaaria, vuorovaikutteisen oppimisympäristön 24/7, sekä hankkeen kokeiluyksiköille sparrauskäynnit syksyn 2020 aikana. Osallistujien toiveiden mukaan koulutusta eri teemoista on tulossa vuoden 2021 aikana lisää.

Valmennukset on tarkoitettu asiasta kiinnostuneille vanhusalan toimijoille. Erityisesti se on suunnattu hankkeessa mukana olevien yksiköiden viestintätiimeille ja esimiehille. He ovat saaneet kutsut sähköpostitse.

Tervetuloa!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Tytti Mönkkönen, viestintäasiantuntija

044 785 4942 | tytti.monkkonen@sakky.fi