Asiakasnäkökulmia vanhustenhoitoon: Persoonan tunnustamisesta sosiaaliseen kuolemaan

1.9.2021 13:00 - 1.9.2021 15:00

Jari Pirhonen on hoitajataustainen dosentti, jonka tutkimukset käsittelevät vanhojen ihmisten hoivaa monilta näkökannoilta. Webinaarissa vanhustyötä tarkastellaan ihmisenä olemisen ytimen kautta. Millaiset asiat voivat edistää tai estää asiakkaiden sosiaalisen identiteetin pysyvyyttä? Miten hyvinvoinnin kokemusta voidaan pitää yllä silloinkin, kun vanhuudessa toimintakyky laskee ja terveys heikkenee? Lisääkö vanhuus itsessään sosiaalisen kuoleman riskiä Suomessa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia ikäihmisiltä itseltään Jarin tekemien havainnointi- ja haastattelututkimusten avulla.

Asiakasnäkökulmia vanhustenhoitoon: Persoonan tunnustamisesta sosiaaliseen kuolemaan keskiviikkona 1.9.2021 klo 13-15.

Ilmoittaudu valmennukseen seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/9909FD97BDBCE9A1

ILMOITTAUTUMINEN TÄHÄN VALMENNUKSEEN PÄÄTTYY PERJANTAINA 27.8.