Viatonta viestintää – vai onko sittenkään…?

13.4.2022

Viestintä on harvoin viatonta, toteaa filosofian maisteri, esseisti ja kriitikko Jan Blomstedt kirjassaan Retoriikkaa epäilijöille. Jotain jää sanomatta, joskus sanotaan muuta kuin tarkoitetaan, joskus sanotaan vain mitä muut haluavat kuulla. 

Olen täysin samaa mieltä. Ja samalla mietin, miten paljon ongelmia suullinen viestintä työpaikoilla aiheuttaakaan. Puhumattakaan siitä, kun otamme huomioon vielä ne monet monituiset sanattoman viestinnän keinot, kuten eleet ja ilmeet, joita päivittäisessä viestinnässä käytämme. Lisäksi elämäämme rikastuttamaan tulleet pikaviestivälineet hymiöineen ja emojineen ovat omiaan aiheuttamaan niin mielihyvää kuin -pahaakin. Ei nimittäin ole aivan yksioikoista, tarkoittaako hymynaama aitoa iloa vai sarkasmia.

Antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies Aristoteles (384–322 eaa.) on sanonut, että retoriikkaa tarvitaan, jotta totuus voittaisi aina. Hänen mukaansa puheen vaikuttavuus syntyy itse puheesta (logos), puhujan luonteesta (ethos) ja tunteiden ilmaisusta (pathos). Lisäksi on olemassa koko joukko retorisia tehokeinoja, joita käytämme sujuvasti omassa arjessamme sen kummemmin puhetaidon käsitteitä miettimättä. On metaforia, arkkityyppejä, retorisia kysymyksiä ja retorista liioittelua. Huumoria, ironiaa, sarkasmia jne.

Takkuilevan tiedonkulun dilemma

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toimesta vanhustyön yksiköissä ympäri Pohjois-Savoa toteutetuissa sadan päivän kokeiluissa on monesti noussut esiin viestintä ja sen haasteellisuus. Kehitystarpeita on havaittu niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän osalta. Yksiköt kipuilevat muun muassa takkuavan tiedonkulun ja olemattoman yksikön ulkopuolelle suuntautuvan some-virran kanssa. Viestinnän ammattilaisen näkökulmasta tilanne ei ole lainkaan paha, sillä kaiken alku ja juuri eli itse ongelma ymmärretään ja siihen osataan hakea apua. Hankkeessa onkin paljon keskitytty siihen, kuinka voisimme omalla ammattitaidollamme auttaa näitä yksiköitä kohti parempaa viestintää.

Viestinnän valmennus on aloitettu yhteisellä suunnittelukokouksella, jossa on käyty läpi yksikön haasteet, toiveet ja osaaminen. On tehty viestintäsuunnitelma, kuinka edetä kohti tavoitteita ja annettu pieniä tehtäviä, joiden myötä yksikkö pääsee eteenpäin. Muutaman kuukauden kuluttua on tavattu uudelleen ja katsottu, mihin on päästy. Parhaimmassa tapauksessa yksikkö on ollut muutokseen valmis ja alkanut itsekin ideoita tapoja viestiä toiminnastaan kuvaten esimerkiksi videoita työn arjesta. Sosiaalisen median kanaviin on alkanut ilmestyä kuva- ja videomateriaalia, jota on ollut ilo jakaa eteenpäin myös hankkeen omissa sosiaalisen median kanavissa.

Sisäisen viestinnän osalta hankkeessa on annettu vinkkejä eri viestintäkanavista, joita yksikkö voisi ottaa käyttöön, ja jäsennelty uudelleen jo mahdollisesti olemassa olevien viestintäkanavien tehtäviä. Lisäksi yksiköitä on kannustettu säännöllisten kokousten pitämiseen, jolloin voitaisiin yhdessä käydä läpi asioita, joita työn arjessa tulee vastaan. Tiimihengen nostattamiseen liittyvät virkistäytymispäivät ja muut toimet ovat olleet myös esillä, koska luottamus ja tuttuus antavat rohkeutta puhua yhteisissä tapaamisissa. Kun ihmiset tuntevat toisensa, mahdolliset epäluulot työkaverin tarkoitusperistä pehmenevät eikä työpaikalla aina varauduta pahimpaan. Työtä voidaan tehdä avoimin mielin, kömmähdyksiä annetaan helpommin anteeksi eikä huumorinkaan kanssa tarvitse olla aivan niin varuillaan, kun tiedetään, mikä on toiselle arka paikka.

Toimiva viestintä lisää vanhustyön veto- ja pitovoimaa, kun yksikön sisällä vallitsee hyvä olo ja siitä osataan kertoa myös ulospäin.

Lue blogeja Sadan päivän kokeilujen tuloksista uutiset-välilehdeltä.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö -hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu