Vanhustyön opettajan ajatuksia

9.3.2022

Pidän vanhusten kanssa työskentelystä. Vanhukset ovat mukavia ja työ on arvokasta ja tärkeää. On mahtavaa jakaa ajatuksia elämästä heidän kanssaan. Lisäksi tarinat entisajoista ovat mielenkiintoisia. Vanhustyö on monipuolista ja jokainen työpäivä on erilainen ja vanhustyöstä oppii paljon. – Savon ammattiopistossa opiskelevien lähihoitajaopiskelijoiden ajatuksia tulevasta työstään vanhusten parissa.

Olen toiminut 20 vuotta hoitotyön opettajana ja näistä kaksi edellistä vuotta Vetovoimainen vanhustyö –hankkeessa. Tämän vuoden elokuussa palaan takaisin opettajan työhön.

Opiskelijoiden innostavat ajatukset motivoivat minua hoitotyön opettajana. Saan paljon heidän kohtaamisestaan ja innostuksestaan vanhustyötä kohtaan. Olen usein kuullut opiskelijalta, että hän ei ennen ensimmäistä vanhustyön yksikössä tapahtunutta harjoitteluaan ajatellut, että vanhustyö olisi hänen juttunsa, mutta tuli täysin toisiin ajatuksiin harjoittelun myötä.

Koen, että teen tärkeää työtä – koulutanhan tulevia ammattilaisia, joiden käsissä on vanhuksen hyvän loppuelämän turvaaminen. Olenkin pohtinut, mitkä ovat tärkeimpiä kulmakiviä hoitotyön ja vanhustyön opetuksessa. Itse arvostan vanhuksia ja koen, että vanhustyö on hyvin merkityksellistä ja haluan opetuksessani välittää positiivista näkökulmaa vanhustyöhön liittyen. Haluan painottaa erityisesti vahvaa ammattietiikkaa, vanhuksen elämänkaaren tuntemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä.

Hoitajan tehtävänä on hyvän tekeminen ja vanhustyössä toimitaan usein vanhuksen puolestapuhujana. Kun vanhus ei enää itse pysty ilmaisemaan mielipidettään, on hoitaja tärkeässä asemassa vanhuksen hyvän elämän turvaamisessa. Oppitunnilla pohdimme usein hoitotyön periaatteita ja arvoja – miten toimia asiakkaan parhaaksi kussakin tilanteessa tai miten voi tukea esimerkiksi itsemääräämisoikeutta. Opiskelun aikainen eettinen pohdinta on tärkeää ja näissä pohdinnoissa opiskelijoista kuvastuu halu oppia tekemään työtä mahdollisimman hyvin.   

Haluan opetuksessani myös painottaa, että vanhuksen elämäntarinan tunteminen on yksi vanhustyön perusta. Vanhuksen elämäntarina toimii pohjana hyvälle hoidolle, yhteisille keskusteluille ja mielekkäälle tekemiselle. Vanhustyön opinnoissa yhtenä tehtävänä on selvittää yhden vanhuksen elämäntarina. Kun opiskelija tutustuu vanhukseen hänen elämäntarinansa kautta, se tiivistää hoitosuhdetta ja lisää vanhuksen arvostusta ja ymmärtämistä. Etenkin muistisairaiden elämäntarinan tunteminen on tärkeää. Selvittämällä, mitkä asiat ovat vanhukselle tärkeitä, voidaan näitä asioita tuoda myös nykyhetkeen ja muistella elettyä elämää. Esimerkiksi musiikki, joka on ollut mieleistä nuoruudessa, miellyttää usein myös vanhuudessa ja tuo muistoja mieleen.

Haluan myös korostaa opiskelijoille, että vanhustyö on paljon muutakin kuin pelkkiä päivittäisiä rutiineja, kuten peseytymisessä, ruokailussa ja liikkumisessa avustamista. Se on iäkkäiden ihmisten kohtaamista ja vanhuksen hyvän elämän mahdollistamista. Kohtaaminen on taitoa kuunnella, eläytyä, nähdä, ymmärtää, olla läsnä, tukea, koskettaa ja välittää. Onnistuneeseen kohtaamiseen tarvitaan vanhoista ihmisistä välittämistä.

Nautin vanhusten kanssa työskentelystä. He ovat ihania ja omaavat paljon elämänviisautta.

Kirjoittaja Arja Virolainen on lehtori ja vanhustyön asiantuntija Savon ammattiopistosta.