Opiskelijapalautteiden satoa

14.1.2022

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa järjestetyistä webinaareista, opiskelijainfoista ja muista tilaisuuksista pyydetään aina jälkikäteen palautetta niihin osallistuneilta henkilöiltä. Palaute on ollut pääosin hyvää. Esiintyjien ammattitaitoa on arvostettu ja esitysten informatiivisuutta kehuttu. Eniten palautetta on saatu Savon ammattiopiston opiskelijoille pidetyistä opiskelijainfoista.

Opiskelijoilta saatujen palautteiden mukaan vanhustyötä pidetään arvokkaana, merkityksellisenä, ihmisläheisenä, monipuolisena ja ammattitaitoa vaativana työnä, missä vuorovaikutuksella ja omalla osaamisella on iso merkitys.

Aliarvostettu työ kaipaa positiivista näkyvyyttä

Suurimpana kompastuskivenä palautteista nousi esiin työn aliarvostus. Työn todettiin olevan raskasta siitä saatavaan palkkaan nähden, ja lisäksi alaa kurittavat hoitajapula ja sen myötä tulevat kiire ja stressi. Yleisesti ottaen kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin todettiin vaikuttavan alan arvostukseen, mikä tällä hetkellä monin paikoin on pakkasen puolella.

Esimerkiksi työyhteisön ilmapiiristä on paljon negatiivista kuvaa ja sen takia harva hakeutuu alalle. Työpaikoille pitäisi saada työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavaa toimintaa/koulutusta.

Lisäksi toivottiin enemmän ymmärrystä ja osallisuutta ’meiltä kaikilta’. Ajatusten ja asenteiden muutos olisi paikallaan.

Vanhustyö on arvokasta ja ihmisläheistä työtä. Työssä on sekä negatiivisia, että positiivisia asioita, mutta niihin paljon vaikuttaa myös oma asenne ja myös työyhteisö ja vuorovaikutus.

Vanhustyön menestys riippuu pitkälti arvoista ja asenteista. Alasta pitäisi saada houkutteleva ja alalle pitäisi saada hakeutumaan sinne sopivia.

Ratkaisuksi ehdotettiin tietoisuuden lisäämistä vanhustyöstä sosiaalisen median kautta. Somen lisäksi myös valtakunnan mediaan kaivattiin enemmän positiivisia uutisia alasta.

Onneksi kaikki ei ole vain ulkoisista tekijöistä kiinni: palautteiden mukaan niin opiskelijat kuin työntekijätkin voivat itse omalla käyttäytymisellään levittää positiivista tai negatiivista kuvaa vanhustyöstä. Se, mihin ei pystytä vielä vaikuttamaan, mutta mihin pitäisi pystyä vaikuttamaan, ovat palkat ja työehdot.  

Vanhusten tarinat kiehtovat

Vaikka palautteista nousikin esille selkeästi se, mikä vanhustyössä vaatii kehittämistä, sieltä oli luettavissa myös monia sellaisia ajatuksia, jotka toimivat alan veto- ja pitovoimatekijöinä. Kaikkein suurimmaksi vetovoimatekijäksi tunnustettiin vanhusten kertomat tarinat eletystä elämästä sekä auttamisen halu.

Pidän vanhusten kanssa työskentelystä ja on mahtavaa jakaa ajatuksia elämästä heidän kanssaan. Lisäksi tarinat entisajoista ovat mielenkiintoisia.

Tykkään tehdä vanhusten kanssa töitä. Ovat huumorintajuisia, ihania ja heiltä oppii paljon! Muistelu heidän elämästään aiemmin auttaa paljon kohtaamaan saman asiakkaan.

Vanhuksilla on kaikille ikäpolville paljon annettavaa ja kerrottavaa.

Halusin nimenomaan vanhustyöhön, koska minua kiinnostaa ja haluan kehittää uusia keinoja hyödyntää virikkeellisempää toimintaa vanhustyössä. Virikkeet ja arjen mielekkyys kuuluu kaikille!

Vanhustyö on paljon muutakin kuin perushoitoa.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Vetovoimainen vanhustyö-hanke / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy