NURHMETAO1: Aitoja kokemuksia Siilinjärven kotihoidosta

8.6.2022

Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan kansainvälisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ideoivat yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa neljä terveyden edistämisen projektia. Kehittämiskohteina olivat Kuopion kotihoidon Alavan ja Niiralan yksiköt sekä Siilinjärven kotihoito. Projektit toteutettiin keväällä 2022 osana Health Promotion and Counselling Practice (NURHMETAO1) –opintojaksoa.

Kirsin ja Klaudian kehittämisyksikkö oli Siilinjärven kotihoito.

Projektissamme halusimme tuoda esille näkemystä kotihoidosta positiiviseen suuntaan. Myönteinen mielikuva kotihoidosta voisi mielestämme edistää nykyisten ja tulevien työntekijöiden hyvinvointia. Toivomme, että projektimme avulla voisimme näyttää, että työskentely kotihoidossa on mielenkiintoista ja työllä on iso merkitys Suomessa.

Projektissamme haastattelimme kolmea kotihoidon työntekijää sekä kolmea kotihoidon asiakasta. Haastatteluissa tarkoituksena oli kuulla heiltä aitoja kokemuksia kotihoidosta. Haastatteluiden tulokset eivät ainoastaan yllättäneet meitä, vaan antoivat meille myös tärkeää tietoa siitä, miten ison vaikutuksen kotihoito voi tehdä sekä työntekijöihin että asiakkaisiin.

Kotihoidon mielekkyys

Kotihoidossa työskentely on monipuolista ja ajoittain haastavaa. Jokaisella työntekijällä kotihoidossa on omat päivittäiset tehtävänsä ja vastuunsa. Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi asiakkaiden auttamista pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruuanvalmistuksessa, mutta se voi olla myös paljon muuta. Seuraavassa hoitajien kokemuksia tehtävistään.

Asiakkaiden avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kuten hygieniapesuja, suihkutuksia ja ruoanlaittoa. On myös insuliinien pistoa, ohjaajan läsnä ollessa lääkkeiden jakamista dosetteihin ja vitaalien mittausta. Lähihoitajat voivat ottaa myös labrakokeita.”

Rokottamisia, haavanhoitoa, injektioita lihakseen, asiakkaiden hyvinvoinnin arviointia ja hoidon tarpeen arviointia. Konsultoin lääkäriä tarvittaessa. Iltavuorossa teen myös kaikkien muiden kotihoidon alueiden konsultaatiot. On myös suonensisäisiä antibiootteja, kipupumppuja jne.

Ollaan lähihoitajien ja lääkärien välillä koordinoimassa ja organisoimassa hoitoa.”

Yksi kotihoidon hienoista puolista on mahdollisuus asiakkaiden jatkuvaan voinnin arviointiin kotiympäristöissä. Kaikki haastatteluun vastanneet ammattilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että asiakkaan kodissa vierailu tekee arvioinnista ja työnteosta paljon helpompaa ja rennompaa kuin esimerkiksi vastaanottopalveluissa työskennellessä. Työ tapahtuu asiakkaan omassa kodissa, missä elämän realiteetit ovat esillä, ja myös asiakkaat viihtyvät hyvin omassa kodissaan. Yksi hoitaja totesi seuraavaa:

”Tykkään siitä, että asiakkaiden luokse mennessä se koti on sellainen elementti, joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa asiakkaasta ja se auttaa sitten taas hoidon suunnittelussa. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse sanoa sanaakaan, koti kertoo paljon jaksamisesta ja voinnista. Ihminen on kaikkein aidoimmillaan kotonaan. Kun ollaan asiakkaan kotona, asiakkaalla toteutuu aidosti itsemääräämisoikeus.”

Kotihoidossa työskentelevät hoitajat kertoivat meille myös syitä, miksi he haluavat olla töissä kotihoidossa. Syynä oli asiakkaat ja se, että saa olla se asiakasta lähinnä oleva ammattilainen.

“Asiakkaiden kanssa oleminen. Se on ihan parasta.”

”… asiakkaat. Asiakkaat on kiitollisia kun mennään heidän koteihin. Asiakkaat hakeutuu vastaanottopalveluissa jonkin vaivan takia hoitoon, mutta me mennään asiakkaan kotiin ja ollaan vieraana siellä, tietyllä tavalla on leppoisampaa siellä kotona. Asiakkaan on helpompaa kertoa mieltä askarruttavista asioista.

Hoitajilla on asiakkaiden koteihin avaimet lukitussa kaapissa.

Kysyimme myös asiakkailta, miten he näkevät kotihoidon ja miksi he päätyivät valitsemaan kotihoidon palvelut. Asiakkaiden vastauksissa toistuivat asioina turvallisuus ja kotona oleminen.

“Kotihoito on tuttu ja turvallinen.”

”Turvallisuus, haluan olla kotona niin kauan kun pystyy. Kotihoito tuo säännöllisyyttä ja aikatauluttaa päivää.”

Asiakkailla oli suuri yksimielisyys siitä, että kotihoidolla on valtava vaikutus kunkin asiakkaan elämään. Kotihoidon ammattilaisten työn ansiosta asiakkaat voivat olla kotona itsenäisesti niin pitkään kuin mahdollista. Asiakkaat pitävät siitä, että kotihoito antaa heille mahdollisuuden ylläpitää sosiaalisuutta heidän omassa kodissaan. Asiakkailla on myös päivittäinen mahdollisuus kertoa hoitajille mieltä askarruttavista asioistaan ja huolistaan.

“Tykkään kun on sosiaalisia ihmisiä, joiden kanssa jutella. On tärkeää, että saan olla kotona mahdollisimman pitkään. Minulle on tärkeää, kun voin luottaa siihen, että tänne tuleva ihminen on alan asiantuntija. Tykkään, kun kotihoito on suunniteltu minun tarpeille sopivaksi ja jos kunto menee huonommaksi niin käyvät enempi. Kiva kun saan kysyä myös terveysasioista.”

Kotihoidon kehittämiskohteita

Hoitajat suhtautuvat kotihoidon tulevaisuuteen toiveikkaasti. Yksi hoitaja mainitsi Suomen terveydenhuoltojärjestelmän SOTE-uudistuksen.

“Odotan sote-uudistusta ja että saataisiin koko maakuntaan yhteiset käytänteet, esim. tietyillä kriteereillä on kotihoidon asiakas ja tietyillä voidaan taas vähentää kotihoidon käyntien määrää (jos esim. vointi paranee) tai keskeyttää kotihoito.”

Huomasimme myös, että haastatelluilla hoitajilla oli paljon ideoita työnsä kehittämiseen.

“Toivoisin lisää kolmannen sektorin toimijoita kotihoidon avun rinnalle, esim. lisää sosiaalista tukea asiakkaille tai päihdeasiakkaiden tukemista. Lisää moniammatillista yhteistyötä.”

”Tiedonkulkua voisi kehittää, asiakkaista pitäisi voida kirjoittaa enemmän käyntien yhteydessä käytännön asioista, jotta seuraavan työntekijän on helpompi keskittyä olennaiseen, eikä esim. jonkin tavaran etsimiseen.”

”Enemmän positiivista näkyvyyttä kotihoidolle.”

Yksi asiakkaista ehdotti kehittämiskohteeksi hoitajien hyvinvointia.

”Hoitajien hyvinvointiin tulisi panostaa. Näin vältyttäisiin mahdollisilta virheiltä.”

On myös hienoa huomata asiakkaiden tyytyväisyys saamaansa hoitoon. Yksi asiakas totesi seuraavaa.

“Ihania ihmisiä töissä kotihoidossa, en muuttaisi heidän työskentelyssään mitään.”

Tekijät: Kirsi Sallinen ja Klaudia Paukkonen