Menestysresepti: Lapinvuokossa asukas on mukana myös rekrytoinnissa

Olemme 18-paikkainen, pääosin tehostetun palveluasumisen hoivakoti Lapinvuokko Rovaniemeltä. Tarjoamamme palvelun ydin ajatus on toimia siten, että asukkaalla on hyvä olla. Kysymme itseltämme, miten asiakas toiminnastamme hyötyy.

Yksikkömme vetovoima on sen monipuolisuus. Meillä on asiakkaita sekä erityisryhmien, että ikäihmisten puolelta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että asiakkaiden ikäjakauma on noin 60-vuotiaasta lähes 90-vuotiaaseen. Asukkaiden toimintakyky vaihtelee lähes omatoimisesta vuoteessa hoidettavaan asukkaaseen.

Meille hakeutuu töihin persoonia, jotka eivät säikähdä haastaviakaan tilanteita. Työ meillä vaatii empatiakykyä, mutta myös jämäkkyyttä pitää kiinni sovituista pelisäännöistä niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin kesken sekä oman persoonan laittamista peliin vuorovaikutuksessa asukkaan kanssa.

Asukkaat saavat olla mukana kaikessa hoivakodin toiminnassa oman halunsa ja toimintakykynsä mukaisesti. Kotiaskareet hoituvat varmalla otteella työntekijän ohjatessa vierellä ja päiviin rakennetaan sisältöä asukkaiden omien toivomusten perusteella. Asukas voidaan ottaa mukaan myös työhaastatteluihin, jolloin heti näkee kuinka vuorovaikutus työntekijän ja asukkaan välillä lähtee sujumaan. Jos vuorovaikutus toimii, silloin tietää, että tällä hakijalla on hyvät edellytykset työskentelyyn yksikössämme.

Tuomalla asiakkaan mukaan haastattelutilanteeseen, haastateltava saa oikeanlaista kuvaa siitä, millaista työ meillä voisi olla. Työn haasteiden vastapainona meillä saa ja pitää nauraa. Huumori on tärkeä voimavara, jotta meidän yksikössämme jaksaa tehdä töitä. Työyhteisönä olemme aika avoin ja henkilökunta ymmärtää toisiaan. Meillä autetaan toista ja huomioidaan toinen. Koskaan ei tarvitse olla täysin yksin, vaan työpari on aina kuulolla. Apua saa aina, eikä sitä tarvitse erikseen pyytää. Työn hyvä organisointi auttaa työn sujuvuudessa ja vähentää työn kuormittavuutta.

Olemme pienyrittäjävetoinen yritys johon kuuluu neljä hoivakotia, joissa on yhteensä 68 asukasta. Organisaatiorakenteemme on hyvin pieni: siihen kuuluvat vain toimitusjohtaja ja toiminnallinen johtaja sekä hoivakotien henkilöstö. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijät tuntevat esimiehensä ja päinvastoin. Meillä jokainen saa esittää toiveensa työvuoroista, jotka pyrimme toteuttamaan. Tavoitteenamme on mahdollistaa työntekijällemme hyvä elämä työelämän joustojen kautta myös työvuorojen ulkopuolella eli toivoisimme että myös työntekijöillämme olisi hyvä olla.

Kirjoittaja on hoivakoti Lapinvuokon esimies Johanna Posio