Menestysresepti: Kotiutustiimin voimavara on yhdessä tekeminen

21.7.2021

Akaan ja Urjalan kotiutusyksikön toiminta valittiin keväällä järjestetyssä Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailussa Suomen kymmenen parhaimman työyhteisön joukkoon. Meistä nimeäminen tuntuu tietenkin hyvältä. On hienoa, että vanhustyön kehittäminen ja asiakaslähtöinen tekeminen on huomattu. Tällainen positiivinen palaute ja kannustus auttavat meitä jatkamaan.

Kotiutusyksikön toiminta on aloittanut toimintansa toukokuussa 2020. Se on suunnattu ikäihmisille, joiden toimintakyky tai avuntarve on oleellisesti muuttunut, kuntoutusprosessi on kesken tai kotona asuminen uhkaa vaarantua. Teemme asiakas- ja voimavaralähtöistä kuntouttavaa asiakaspalvelua, joka toimii asiakkaan hoidon tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tärkeintä on, että asiakkaan kotiutus onnistuu turvallisesti ja kuntoutuminen tutussa ympäristössä pääsee etenemään. Tavoitteenamme on, että asiakas pystyy jatkamaan asumista omassa kodissaan mahdollisimman omatoimisesti ja toimintakykyisenä.

Meidän asiakaslähtöinen tiimimme koostuu lähihoitajista, kuntohoitajista, sairaanhoitajasta, fysioterapeutista ja palveluesimiehestä. Tiimin henkilökunta on ammattitaitoinen, itseohjautuva, tehokas, kehitysmyönteinen, joustava ja tekee työtään yhdessä, isolla sydämellä, asiakkaan parhaaksi. Vaihtuvuus hoitajissa on vähäistä: hoitajat kokevat työn mielekkääksi ja he saavat tehdä työtä rauhassa. Se vähentää eettisen stressin kokemista, mikä itsessään on jo iso pitovoimatekijä alalla. Myös hyvä työilmapiiri ja se, että työntekijät tykkäävät tehdä töitä toistensa kanssa, on tärkeää. Yhdessä tekeminen on yksikkömme voimavara.  Tiimistä huokuu positiivinen asennoituminen työhön: he kunnioittavat vanhuutta ja arvostavat mennyttä elämää. 

Tiimillämme on toimivat suhteet eri sidosryhmiin kuten omaisiin, asiakasohjaukseen, kotihoitoon, yksityisiin palveluntuottajiin sekä sosiaali-, päihde- ja mielenterveyden ammattilaisiin. Vaikka työtä tehdään eri etäpisteissä, työntekijät vaihtavat ajatuksia paljon myös keskenään työpäivän aikana ja he pitävät usein kokouksia liittyen asiakkaiden hoitoon ja hyvinvointiin. Meistä on tärkeää, että viesti kulkee ja kaikki tietävät kaikkien asiakkaiden asiat, hoitotavoitteet ja suunnitelmat ja että jokainen saa osallistua työn suunnitteluun ja sen kehittämiseen.

Lyhyesti: tiimi toimii taidolla ja tunteella asiakkaan hyväksi.

Meidän menestysreseptimme:

Kotona asumisen tukeminen

Osaava henkilökunta

Tulevaisuuden suunnittelua

Ihmisarvon kunnioittamista

Uudistushaluinen

Toimintakykyä tukeva

Uskoa tulevaisuuteen

Saavutettava

Toimiva yhteistyö

Innostava

Ikäihmisten parhaaksi

Moniammatillinen yhteistyö

Iloinen työyhteisö

Kirjoittaja Akaan ja Urjalan vanhuspalveluiden Kotiutustiimi