Lähijohtajien kahvihuone

28.4.2021

Lähijohtajien kahvihuone –sarjan ensimmäinen tapaaminen oli 21.4.2021. Kutsuimme lähijohtajia pysähtymään hetkeksi jakamaan kokemuksia ja ajatuksia johtamisen uusista tuulista. Yhteisöohjautuvuus oli valittu teemaksi, johon eväitä antoivat Kati Toikan kaksi webinaaria.

Puhuimme alkuun itse- ja yhteisöohjautuvuuden eroista. Tunnistimme itseohjautuvuuden olevan meissä jokaisessa oleva ominaisuus, jota tarvitaan työssä nykyään paljon. Yhteisöohjautuvuus on tiimin tai työyhteisön tapa toimia. Johtajuus on yhteisön sisällä ja toteutuu esim. siten, että tiimi organisoi asiakastyön ja työvuorot, osaamista jaetaan aktiivisesti, tiimipalaverien asialista luodaan yhdessä, käytetään palavereissa kiertävää puheenjohtajuutta.

Esiin nousi kysymys: Voiko kehitys yhteisöohjautuvuuden suuntaan lähteä liikkeelle alhaalta ylöspäin? Päädyimme siihen, että kyllä voi. Tunnistimme  arvostuksen kokemuksen ja osoittamisen muodostavan perustan yhteisöohjautuvuudelle. Työyhteisö jäsenet tulevat näkyviksi onnistumisissa ja osaamisessa itselleen ja toisilleen. Se vahvistaa luottamusta itseen ja työkavereihin. Kokeilemisen halu ja avoin vuorovaikutus alkavat kasvaa tälle perustalle.

Mitä lähijohtaja voi tehdä yhteisöohjautuvuuden vahvistamiseksi? Kuulimme lomalistan laatimisesta ajankohtaisen esimerkin, joka kuvasi kyselevän johtamisen voimaa. Lähijohtaja vaihtoi omat ehdotukset ja päätökset kysymyksiin ja tukeen, joita hän osoitti työyhteisölle. Ja olennaista oli myös se, että lähijohtaja pyysi henkilöstöltä apua.

Kiitos ensimmäisille avoimille ja upeille kahvittelijoille!

Lähijohtajien kahvihuoneen idea tiivistyi seuraavaksi: Lähijohtajien kahvihuone –sarja auttaa lisäämään lähijohtajien valmiuksia kehittää työyhteisöjä kohti yhteisöohjautuvuutta. Mitä minä itse voin tehdä? Minä voin vaikuttaa!

19.5.2021 klo 14.00-15.00 teemana on: Miten saan koko työyhteisön mukaan kehityspolulle kohti avoimuutta, yhteistä suunnittelua ja päätöksentekoa, asiakas aina keskiössä?

Ilmoittaudu mukaan!