Kulttuuriluotsitoiminta tuottaa molemminpuolista iloa

Vanhuksen kädet lepäävät hänen sylissään.

22.4.2022

Kulttuuriluotsitoiminta yhdistää seniori-ikäisiä kulttuurin harrastajia. Yhteisestä elämyksestä nauttivat niin luotsi kuin luotsattavakin.

Kulttuuriluotsitoiminta sai alkunsa Jyväskylässä vuonna 2006. Sieltä toiminta levisi yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle ympäri Suomen. Vuodesta 2010 lähtien kulttuuriluotsitoimintaa on ollut myös Kuopiossa. Kuopion luotsitoiminta painottuu kulttuuri- ja taidepalveluihin, mutta joillain paikkakunnilla sen kautta voi saada elämyksiä myös muun muassa luonto-, liikunta- ja ympäristöaktiviteeteista. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että vapaa-ajan harrastusten tulisi olla kaikkien saatavilla ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Kulttuuriluotsien tehtävänä onkin edistää kulttuurin saavutettavuutta olemalla rohkaisijoina ja kanssakulkijoina heille, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta päästä kulttuurikohteisiin.

Kohtaamisia kulttuurin äärellä

Kulttuuriluotsit ovat Kuopion kaupungin kouluttamia kulttuurista kiinnostuneita vapaaehtoistoimijoita. Kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat seniorit, jotka kaipaavat seuraa vieraillessaan kulttuurikohteissa. Tällä hetkellä Kuopiossa on kymmenen kulttuuriluotsia, ja uusia koulutetaan kevään aikana. Kuopion kulttuuriluotsitoiminnasta vastaavat kulttuurisuunnittelija Kirsi Rönkkö sekä ohjaajat Maarit Patama ja Riitta Oksanen. Kulttuuriluotsiksi voi hakea kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut ja vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin sitoutuva henkilö. Toimintaan sitoutuvan ei tarvitse olla kuitenkaan aina saatavilla, vaan keikan voi ottaa vastaan silloin kun se itselle parhaiten sopii. Aivan kuten kohderyhmänsäkin, myös luotsien itse on suositeltavaa olla yli 60-vuotiaita, kulttuurista kiinnostuneita senioreja.

Toiminta tukee hyvinvointia

Kulttuuriluotsitoiminta perustuu vertaistukeen. Luotsi toimii kanssakokijana, seurana ja tukijana näyttelyissä, teattereissa, elokuvissa ja konserteissa. Toiminta on tuonut niin vapaaehtoisille kuin luotsattavillekin iloa, kokemuksia, yhdessä oloa ja merkityksellisyyttä. Taide- ja kulttuuri lisäävät tutkitusti koettua hyvinvointia. Kokemukset ovat olleet erityisen merkityksellisiä ikääntyneille, jotka ovat kaivanneet kulttuurikohteissa käyntiä. Monelle kulttuuri- ja taide-elämykset ja -kokemukset ovat olleet tärkeä osa elämää. Toimintakyvyn heiketessä tai muusta syystä tämän osa-alueen pois jäädessä vaikutukset voivat olla suuret. Kulttuuriluotsitoiminta tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää myös tätä elämän osa-aluetta.
– Luotsitoiminta on erittäin antoisaa henkilökohtaisesti, kun voi jakaa kulttuurielämyksiä luotsattavan kanssa, olla apuna tuottamassa arkipäivän iloja ja mahdollisesti myös uusia kokemuksia, toteaa yhdeksän vuotta kulttuuriluotsina viihtynyt Laila Mujunen.

Lista Kuopion kulttuuriluotsikohteista

 • kaupunginteatteri
 • kaupunginorkesteri
 • konservatorio
 • taidemuseo
 • korttelimuseo
 • museo
 • VB-valokuvakeskus
 • kaupunginkirjasto ja lähikirjastot
 • Vilimit-festivaali
 • Hopeatähti-sarja
 • Hopeatähdet-festivaali
 • RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Lisäksi kulttuuriluotsit voivat vierailla ikääntyneiden ryhmissä esimerkiksi tehostetun asumisen yksikössä, avoimessa asukastoiminnassa tai vaikka eläkeläiskerhoissa valmiin, kulttuurikohteesta saatavan, kulttuuripalvelujen saavutettavuutta parantavan oheismateriaalin kanssa.

Kirjoittajat
Arja Virolainen, vanhustyön lehtori ja asiantuntija, Savon ammattiopisto
Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu