Vetovoimainen vanhustyö –hanke uudistaa vanhustyön toimialaa Pohjois-Savossa

Hankkeen tavoitteena on selvittää vanhustyön veto- ja pitovoimatekijät. Mitkä asiat houkuttelevat alalle?
Mikä motivoi vanhustyön ammattilaisia työssään?

Kehitämme menetelmän, jonka avulla voimme valmentaa hyvistä ja toimivista työyhteisöistä entistä parempia. Tärkeintä
on tunnistaa työyksiköiden vahvuudet ja auttaa niiden kehittämisessä, sekä näkyväksi tekemisessä.

Käytännön kehittämistoimia, joita hankkeen yhteistyöorganisaatioissa tehdään, ovat erilaiset valmennukset ja koulutukset. Koulutuksilla tuodaan uutta osaamista muun muassa johtamiseen ja esimiestyöhön, rekrytointeihin ja tiimityömallien kehittämiseen. Yhdessä ratkotaan myös viestinnän haasteita ja päivitetään digitaalisen viestinnän osaamista.

Yhteistyössä olevat organisaatiot sitoutuvat suunnittelemaan, kehittämään ja pilotoimaan uudenlaisia toimintamalleja. – Näistä onnistumisista haluamme teille näilläkin sivuilla kertoa!

Luodaan yhdessä uutta vanhustyöhön ja tehdään näkyväksi kaikki se hyvä, jota meillä jo on!

Hanke pähkinänkuoressa:

• Vetovoimainen vanhustyö
• Toteutusaikataulu: 1.1.2020 – 31.12.2021
• Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä
• Kokonaisbudjetti: 1 129 766 € Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto

no posts