Muistisairaan ihmisen arvostava kohtaaminen ja Validaatio

Savon ammattiopiston koulutuksissa on hieno mahdollisuus perehtyä arvostavan tunnevuorovaikutuksen keinoihin.

Haussa on kaksi eri laajuista Validaatioon liittyvää vaihtoehtoa.

Validaatio tavaksi oppisopimuskoulutus on kokonaisvaltainen Validaatioon keskittyvä koulutus. Tämän ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen opiskelu tapahtuu työn ohessa ja etenee käytännönläheisesti ja kokeillen.

Tämän linkin kautta voi tutustua ja hakea koulutukseen: 

https://sakky.fi/fi/koulutukset/validaatio-tavaksi-oppisopimuskoulutus

Tutustu myös Validaatiokoulutus videoon

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen ja Validaatio teoiksi -koulutus etenee myös työn ohessa ja sen runkona ovat Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet. Koulutuksessa paneudutaan Validaation lisäksi myös muihin muistisairaiden ihmisten tukemisen osa-alueisiin. Koulutukseen kuuluu osaamisen osoittaminen työssä eli näyttö. Samalla opintoja on mahdollista laajentaa siten, että valmistuu esimerkiksi Muistihoitaja (EAT) opinnoista.

Tämän linkin kautta voi tutustua ja hakea koulutukseen:

https://sakky.fi/fi/koulutukset/vanhustyon-erikoisammattitutkinto-muistioireisen-tai-muistisairaan-ihmisen-tukeminen

Merja ja Minna juttelevat Validaatiosta